Vi må stå samlet mot diskrimineringen av transpersoner, og sammen i kampen for et verdig og desentralisert helsetilbud.

FOTO: (F.v.): Privat, Ihne Pedersen og Brian Kyed (Unsplash)


Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger. Transpersoners rettigheter, helse og livskvalitet er under hardt angrep verden over. Også her i Norge står transpersoners liv på spill. Dette er en trend som må snus, og Rødt mener et verdig og desentralisert helsetilbud er et steg i riktig retning. Transpersoners rett til å eksistere står på … Read More

En vanlig misoppfattelse er at selv om kjønnet vi føler oss som (gender) kan ha mange variasjoner, vil det biologiske kjønnet vårt uansett alltid være enten kvinnelig eller mannlig. Så enkelt er det ikke.

OVERFORENKLING? Biologien vår er ikke nødvendigvis så tokjønnet som noen skal ha det til.


Når vi presses ut av mor, er det babyens underliv som bestemmer kjønnet som settes i fødselsattesten. Har du penis, erklæres du gutt, og om du har vagina, blir du jente. Men er biologien så enkel at den kun deles i to kjønn? For å forklare kjønn kan vi dele det inn i det biologiske kjønn og det kjønnet vi … Read More