Det er 28 år siden sist folkeavstemning om EU medlemskap. Samtidig har krigen i Ukraina har ført til en ny debatt om internasjonalt samarbeid.

SAMARBEID. NHH-student og leder av Europeiske Studenter Bergen mener blant annet at store globale endringerhar plassert internasjonalt samarbeid på dagsordenen. Bergen Undom mot EU har et annet synspunkt.


Den siste folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap var for 28 år siden, i 1994. De yngste som kunne stemme er nå blitt 46 år gamle. Siden den gang har det kommet en ny og stemmeberettiget generasjon. Av 718 personer mellom 18 og 30 år ønsker 43 prosent et norsk EU-medlemskap, 33 prosent sier nei og 24 prosent har svart at de … Read More