Et unntakstilfelle, forsikrer prorektor på UiB.

HELG. Nytt av året er at flere studenter må sette av lørdag til eksamensskriving ved Universitetet i Bergen (UiB). ARKIVFOTO: Iben Jorde


Denne høsten må til sammen 1216 eksamenskandidater ved Universitetet i Bergen (UiB) belage seg på å ta eksamen på en lørdag. 26 emner, de fleste av dem på Det humanistiske fakultet (HF), omfattes. Disse fordeles på tre lørdager. Dette er et unntakstilfelle, da det er flere emner som har planlagt for skoleeksamen enn tidligere, opplyser prorektor for utdanning, Pinar Heggernes, … Read More

– Hvorfor driver universitetet med homodiskriminerende praksis? mener leder for lektorstudentene. Universitetet var ikke klar over problemstillingen før nå.

ANONYM. «Ola» er i dag i praksis ved en annen skole og ønsker å være anonym for at saken ikke skal påvirke resten av praksisoppholdet.


«Ola» går 4. året på lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB). Dette semesteret skulle han i praksis ved en videregående skole i Bergen. Når utplasseringene var tildelt så han at han var blitt utplassert ved en av de kristne skolene fra Danielsen-stiftelsen. For «Ola» føltes dette problematisk. Han liker nemlig gutter. «Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er … Read More