– Da jeg så hvor jeg var plassert ble jeg sjokkert

– Hvorfor driver universitetet med homodiskriminerende praksis? mener leder for lektorstudentene. Universitetet var ikke klar over problemstillingen før nå.

ANONYM. «Ola» er i dag i praksis ved en annen skole og ønsker å være anonym for at saken ikke skal påvirke resten av praksisoppholdet.
Publisert Sist oppdatert

«Ola» går 4. året på lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB). Dette semesteret skulle han i praksis ved en videregående skole i Bergen. Når utplasseringene var tildelt så han at han var blitt utplassert ved en av de kristne skolene fra Danielsen-stiftelsen.

For «Ola» føltes dette problematisk. Han liker nemlig gutter.

«Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv. Det forventes at alle lever i samsvar med dette.»

Sitatet ovenfor er hentet fra Danielsen sitt verdidokument som alle ansatte ved skolen er nødt til å signere for å kunne arbeide ved skolen.

– Da jeg så hvor jeg var blitt plassert ble jeg sjokkert. Jeg visste ikke engang at det var mulig for meg å havne der når jeg skulle i praksis, sier «Ola».

– Aldri vært et problem

Etter at sjokket hadde lagt seg, ringte «Ola» til praksiskoordinator og fortalte at han ikke kunne dra ut i praksis til en skole med et slikt verdigrunnlag. Da koordinator fikk vite at han var homofil ble han raskt flyttet til en annen skole. Dette var mulig ettersom de fant studenter som var villig til å bytte plass med han.

«Ola» mener derimot at dette er et større problem som må gjøres noe med.

HELDIG. Han er åpent homofil, men «Ola» tror at studenter som fremdeles er i skapet kan slite med å gi beskjed til UiB.

– Det gikk fint for meg som er åpent homofil om å gi beskjed at «dette ønsker jeg ikke», men det er kanskje ikke like lett for de som fremdeles er i skapet.

Han forteller at svaret han fikk provoserte. Han ble fortalt av UiB at de har et godt forhold til Danielsen-skolene, og at dette ikke har vært et problem tidligere.

– For meg virker det som om universitet bare skyver problemet foran seg. De reagerer fremfor å agere.

«Ola» er i dag i praksis ved en annen skole og ønsker å være anonym for at saken ikke skal påvirke resten av praksisoppholdet.

– Dette er heller ikke en sak om bare meg. Jeg ønsker at UiB skal se at det er et større problem og ikke bare «løse» min sak.

– Homodiskriminerende praksis

Leder for lektorstudentene ved UiB og 1. vara i sentralstyret i Norsk Lektorlag, Steinar Timenes, går hardt ut mot universitetet.

– Legningen din skal ikke ha noe å si for hvor du kan undervise. Hvorfor samarbeider universitetet med institusjoner som baserer seg på et slikt verdigrunnlag?

Studvest har vært i kontakt med viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal. Hun forteller at de ikke var klar over denne typen problemstilling ved sine praksisordninger.

– UiB har stor forståelse for reaksjonen fra studenten som Studvest omtaler, og er takknemlig for denne typen tilbakemeldinger fra våre studenter. Selv om det er stor faglig tilfredshet med praksisplassene, er det viktig at også slike problemstillinger kommer opp og blir vurdert, sier hun.

Samdal forteller også at de ønsker å videreføre samarbeidet med Danielsen og andre praksissteder så lenge de følger rammene for diskrimineringsloven i Norge.

Danielsen har tidligere forsvart det omstridte verdidokumentet med at det er frivillig å søke jobb hos dem. Elever på skolen og eventuelle praksisstudenter må ikke signere dokumentet.

– Det foregår en indirekte diskriminering av homofile studenter, mener Timenes.

Samdal mener at det ikke finnes noen dokumentasjon eller erfaring med at slike skoler driver med holdningsendring av elever eller praksisstudenter.

– Om noe slikt derimot skulle kommet frem ville vi ha måttet revurdere avtalen, sier Samdal.

Timenes påpeker at lektorstudentene ikke selv får velge hvor de skal i praksis. I utgangspunktet så må de dra dit UiB plasserer dem. Om man er homofil kan man likevel bli plassert på Danielsen. Selv om de ikke må signere dokumentet, så må de i flere uker arbeide tett sammen med ansatte som har signert at de står for et slikt verdisyn.

– På bakgrunn av dette kan ingen homofil dra ut i praksis der og føle seg vel, mener Timenes.

KRITISK. Steinar Timenes mener at universitetet må stille strengere krav til Danielsen.
Avhengig av å gjøre inntrykk

Både «Ola» og Timenes understreker at de har hørt mye bra om å være i praksis ved Danielsen fra andre studenter.

– Vurderte du på noe tidspunkt å dra til Danielsen i praksisperioden?

– Ja, men det var fordi den ligger så sentralt plassert i sentrum, sier «Ola».

Ville du holdt legningen din skjult?

– Jeg ville nok ikke proklamert at jeg er homofil. Problemet er om det hadde oppstått situasjoner der noen kommer med en sleiv kommentar om homofile eller lignende, hvor jeg må forsvare den jeg er. Jeg sitter ikke stille og hører på i slike situasjoner.

Det er nettopp dette som kan bli problematisk, ifølge Timenes.

– Som praksisstudent er du i en utrolig svak posisjon når du reiser ut. Du er totalt avhengig av forholdet til de andre ansatte og spesielt den veilederen du får tildelt som til slutt godkjenner eller underkjenner oppholdet.

UiB må stille krav
UBEHAGELIG. «Ola» forteller at han ikke kunne oversett det dersom han havnet i situasjoner hvor homofile blir diskriminert.

– Danielsen er en privat skole og kan derfor lage og velge sine egne verdier. Problemet er at UiB velger hvem de lager avtaler med. Om de da skal lage avtaler med institusjoner som står for verdier vi ikke finner igjen hos noen norske høyskoler eller universitetet, så må det stilles strengere krav, mener Timenes.

Blant annet ønsker han at UiB stiller krav om at slike verdidokumenter ikke er greit. De må ihvertfall kunne stille med veiledere som ikke har signert et slikt dokument.

Mener du at UiB skal trekke seg fra avtalen med Danielsen?

– Det er vanskelig å trekke seg, for da blir det færre praksisplasser for lektorstudentene. Praksisplass i sentrum er også veldig ettertraktet blant studentene. Det er derfor det heller må stilles strengere krav.

«Ola» mener at UiB må legge til rette for større valgfrihet blant studentene om hvor de skal i praksis.

– Det kan ikke være slik at studentene må komme og si at de er homofile for å slippe å dra til Danielsen.

Innfører reservasjonsrett

Etter at ledelsen ved UiB har blitt gjort kjent med problemstillingen ønsker de nå å innføre en reservasjonsrett for studenter som ikke ønsker å bli plassert ved en bestemt skole. Dette vil de kunne gjøre uten å måtte oppgi grunn.

– Vi ser at kan være vanskelig å gi beskjed dersom man fremdeles er i skapet eller ikke ønsker å stå frem som åpent homofil. Derfor vil ikke studenter som ønsker å reservere seg trenge å fortelle hvorfor de ønsker dette, forteller Samdal.

UiB vil også innføre denne reservasjonsretten ved andre av sine praksisordninger, som for eksempel ved helsefagutdanningene.

Danielsen svarer

Rektor ved Danielsen VGS, Birger Danielsen, skriver følgende i en mail til Studvest:

«Vår skole er godkjent etter friskoleloven og gir opplæring etter godkjente læreplaner i alle fag. Vi er underlagt likestillings- og diskrimineringsloven som alle andre virksomheter i Norge, og følger denne. Vi spør hverken jobbsøkere, ansatte, elever, eller praksis-studenter om seksuell legning. Min opplevelse er at studentene er en berikelse for både elever og ansatte hos oss, og vårt samarbeid med UiB og andre institusjoner oppleves som godt. Ingen praksis-studenter er forpliktet til realisering av vårt kristne verdigrunnlag, og «Ola» ville vært hjertelig velkommen hos oss.»

Vi presiserer at Steinar Timenes tidligere har vært journalist i Studvest fra perioden høsten 2016 til og med høsten 2017.

Powered by Labrador CMS