Over 1000 kandidater rammes av helgeeksamen

Et unntakstilfelle, forsikrer prorektor på UiB.

HELG. Nytt av året er at flere studenter må sette av lørdag til eksamensskriving ved Universitetet i Bergen (UiB). ARKIVFOTO: Iben Jorde
Publisert Sist oppdatert

Denne høsten må til sammen 1216 eksamenskandidater ved Universitetet i Bergen (UiB) belage seg på å ta eksamen på en lørdag.

26 emner, de fleste av dem på Det humanistiske fakultet (HF), omfattes. Disse fordeles på tre lørdager.

Dette er et unntakstilfelle, da det er flere emner som har planlagt for skoleeksamen enn tidligere, opplyser prorektor for utdanning, Pinar Heggernes, til Studvest.

Dermed må de tre lørdagene 26. november, 3. desember og 10. desember tas i bruk for å få plass til alle de aktuelle eksamenene.

– Vi planla salkapasiteten for omtrent samme nivå som for 2019. Men fordelingen av studenter på emner med saleksamen dette semesteret ble litt annerledes enn vi forutså, og vi fikk derfor behov for flere plasser på saleksamen enn det prognosene tilsa, forklarer Heggernes videre i en e-post.

Hun sier at dette er noe UiB vil unngå i fremtiden.

Får ikke helg

Åsta Marie Myren (22) studerer for å bli lektor i sosiologi og engelsk på HF. Hun har blitt tildelt to lørdagseksamener dette semesteret.

Det synes hun er litt kjipt.

SALEKSAMEN. Denne eksamensperioden havner to av Åsta Marie Myrens eksamener på en lørdag. FOTO: Liv Mari Lia

– Du får ikke helg i det hele tatt, forklarer hun videre.

Emnene det gjelder for hennes del er Engelsk grammatikk 2 og Amerikansk kultur og litteratur. Førstnevnte kommer i tillegg rett etter en hjemmeeksamen på fem dager.

– Da har jeg fem dager med eksamen og så skoleeksamen dagen etter. På den måten ender man opp med kun søndag som fridag, utdyper Myren.

De to emnene er en del av Myrens fagplan, men det er ikke egentlig lagt opp til at hun skal ta dem dette semesteret.

– Hadde du valgt annerledes hvis du hadde visst at det skulle bli lørdagseksamen?

EKSAMEN. Om du har noen av disse fagene, må du belage deg på å bruke en helgedag på eksamen. SKJERMDUMP: UiB.

– Nei, jeg hadde nok ikke det. Jeg syns ikke det er ideelt, men syns heller ikke det er så krise at det ikke går fint. På en måte er det litt deilig at eksamenene kommer tett. Jeg syns det er verre med eksamensperiode enn eksamen.

Hun legge til at hun nok ikke hadde droppet fagene på grunn av lørdagseksamen, men at hun ville foretrukket hverdagseksamen.

Vil følge opp med ledelsen

– Vi jobber aktivt for at studentene skal ha så fredelige ettermiddager og lørdager som mulig, sier Aksel Haukom, leder for Studentparlamentet ved UiB. Han fortsetter:

– I det store og hele er vi uenige i at det skal være eksamener på lørdager. Samtidig er det en konsekvens av at det er flere studenter ved UiB, og det er en fin ting.

Han legger til at det likevel er negativt at det skal gå utover timeplanen til alle studentene.

– Det er også en konsekvens av emneansvarlige som ikke bruker varierte vurderingsformer nok.

Han trekker fram at det finnes en rekke andre måter studentene kan vurderes på, enn at de plasseres i en sal og skriver i fire til åtte timer.

UENIG MED LEDELSEN. Aksel Haukom og Studentparlamentet ønsker at studentene ikke skal trenge å ha eksamen på lørdager. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– At vi alltid lander på skoleeksamener, viser at vi ikke har kommet langt nok, konkluderer Haukom, som også understreker at dette er noe de ønsker å følge opp med ledelsen til neste semester.

Studvest retter: I en tidligere versjon av saken sa Aksel Haukom at «emneansvarlige ikke bruker varierte nok undervisningsformer». Det riktige sitatet er «varierte nok vurderingsformer». Rettelsen ble gjort klokken 19.54.

Powered by Labrador CMS