Klimakamp? Ja, takk!

Vi trenger klimakonkurranse i akademia.

Arkivfoto: Line Magde Lunde Hatleskog
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Det er ingen hemmelighet at mange studenter bryr seg om klima. Dette kommer imidlertid på tvers av debatten om å innføre obligatorisk utveksling, samt jevnlige formaninger om å velge løsninger som tog, båt og buss heller enn fly på veien til selvrealisering. Men det er ofte dyrt å velge tog. Det skal ikke stikkes under stol at lommeboken presenterer en utfordring for mange, og i praksis hindrer studenter i å ta mindre effektive og dyrere, men mer klimavennlige reisevalg. 

Nå går Høgskulen på Vestlandet (HVL) inn for å innføre et prøveprosjekt der studenter som ønsker å ta et semester utenlands gjennom Erasmus+ kan søke om et miljøstipend på 2000 kroner for å velge tog heller enn fly. I kjølvannet av dette etterlyser leder for Studenttinget på Vestlandet, Henrik Waage Tjore, en klimakamp mellom utdanningsinstitusjonene i Bergen. 

Det er veldig bra. Akademia er nemlig fullt av utslipp. Professorer og stipendiater reiser innenlands og utenlands på møter, konferanser og i forskningens ærend. Ifølge Khrono sto flyreiser for over 20 prosent av Universitetet i Oslos totale utslipp i 2018, med 13.956 tonn CO2-ekvivalenter. I den anledning er det positivt at Universitetet i Bergen i fjor foreslo en «flyskatt» på 3000 kroner per tonn CO2.

Det viser også at viljen burde være der til å gi studenter insentiv til å velge mer klimavennlige ruter. Særlig med tanke på at utveksling stadig blir mer populært, samt sterkt oppfordret til av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. I 2018 reiste over 7000 studenter på utveksling – og aller flest fra NHH, som for øvrig nylig kastet seg på bølgen dagen etter HVL-lederens oppfordring.

Et interessant moment er da også hvor vi velger å dra på utveksling. Australia er et populært reisemål, men det befinner seg på andre siden av kloden. Skal man tro Climate Care sin karbonkalkulator vil en person som reiser fra Bergen til Sydney slippe ut 3,59 tonn CO2 hvis man tar reiseruten SAS setter opp: fra Bergen via København, til Singapore og så til Sydney. Til Stockholm går det, med samme måleskala, rundt 110 kilo CO2. 

Det er altså opp til oss studenter å bestemme oss for å ta klimavennlige valg, men vi ønsker universitetene og høgskolene hjertelig velkommen til å hjelpe oss på vei. Vi støtter med glede opp om Tjores oppfordring til en klimakamp i Bergen.

Powered by Labrador CMS