– Vi har tatt kontakt med NHHI for å gi beskjed om at det ikke er akseptabelt, sier studentidrettslederen.

TAR TID. EN holdningsendring i NHHI vil ikke skje over natten, sier deres leder Jørgen Kjos. NHHI sykkel, som er avbildet, er en åpen gruppe uten opptakskrav. ARKIVFOTO: SYNNE HOLST


Studvest har denne høsten publisert en rekke saker om såkalte sosiale opptak i studentidrettslag. Det innebærer at man legger sosiale kriterier til grunn for å avgjøre hvem som skal få plass på et lag. Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) har vært i sentrum av kritikken mot denne opptaksformen.

NHHI er som en rekke andre studentidrettslag medlem av Norges studentidrettsforbund (NSI). På grunn av mediedekningen rundt situasjonen, tok NSI kontakt med NHHI for å gjøre det klart at de ikke aksepterer sosiale opptak.

Sosiale opptak skal ikke finne sted. Det er noe vi ikke står for, forteller Marius H. Johannessen, generalsekretær i NSI.

Gjennom medlemskapet i NSI får NHHI økonomisk støtte og muligheten til å ta del i en rekke idrettsarrangementer som arrangeres av forbundet. Ved å ha sosiale opptak bryter de flere av kravene for å beholde medlemskapet.

– Alle skal inkluderes

NSI legger tydelig frem på sine nettsider at de mener alle studenter skal gis samme muligheter til å utøve idrett, uten å bli diskriminert på grunnlag som kjønn, religion, livssyn, funksjonshemming eller etnisk opprinnelse. Ideelt ønsker NSI at opptakene skal baseres på førstemann til mølla-prinsippet, ikke andre faktorer.

Johannessen legger vekt på at alle studentidrettslag skal være åpne for alle, og ha en kultur som inviterer alle med. 

– Tilknytningen til norsk idrett via oss i NSI krever at det ikke finnes opptak til studentidrettslaget basert på sosiale egenskaper. I ytterste konsekvens kan brudd på dette føre til tap av medlemskap, forteller Johannessen.

Han understreker at det likevel ikke er grunn til å tro at NHHI vil miste sitt medlemskap, understreker Johannesen, ettersom han oppfatter NHHI som et aktivt og seriøst idrettslag.

NHHI lover forandring

Lederen av NHHI, Jørgen Kjos,  mener det kan ta tid før organisasjonen får bukt med sosiale opptak, men har forsikret NSI om at de arbeider med saken.

– Vi går aktivt inn for å gjøre en forskjell, men det er en holdningsendring som må til, og det skjer ikke over natten, forteller Kjos.

På tross av at NHHI-lederen ikke kan love en umiddelbar slutt på sosiale opptak, er NSI positive til NHHI, og mener det kommer til å skje en endring i organisasjonen.

– NHHI er en godt drevet klubb og bidrar til et godt studentmiljø på NHH. De vil ta tilbakemeldingene våre seriøst, understreker generalsekretær Johannessen.

Kommentarer

kommentarer