Høgskulen på Vestlandet frykter at det blir for vanskelig for studentene å komme seg til skolen under sykkel-VM.


Studvest har tidligere skrevet om at busstilbudet blir endret under sykkel-VM. Blant annet vil det ikke gå busser gjennom sentrum, og busstilbudet på Årstad vil bli svekket. På grunn av det har Høgskulen på Vestlandet (HVL) valgt å droppe alle forelesninger på skolen i VM-uken.

– Vi gjør dette fordi det er usikkerhet knyttet til trafikkavvikling og tilkomst til skolen under VM. Avhengig av hvor du bor, kan det kan være vanskelig komme seg til skolen, sier pressekontakt Helge Olsen fra HVL.

Han presiserer imidlertid at det ikke er en friuke for studentene.

– Det vil fortsatt være undervisning, bare ikke forelesninger, sier han.

Fagene vil i stedet ha andre faglige aktiviteter. Hvordan undervisningen blir, er opp til hvert enkelt fag å vurdere, forklarer Olsen.

Kan gå glipp av én million
mCASH_SH_05

FORVENTER UNDERSKUDD. Ørjan Vågstøl er spent på hvordan det totale Sammen-budsjettet vil bli som følge av sykkel-VM. ARKIVFOTO: SYNNE HOLST

Siden HVL dropper alle forelesninger under VM, vil det neppe være mange på skolen den uken. Det frykter Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) vil gå ut over deres kantinedrift. Midten av september er høysesong for dem, men færre folk på skolen under sykkel-VM byr på økonomiske utfordringer.

– Vi regner med en halvering i inntekter i forhold til normal drift, fordi det vil være færre studenter som handler i kafeene, sier direktør for Sammen Mat og Drikke, Ørjan Vågstøl.

Det betyr at Sammen kan gå glipp av en million kroner. Vågstøl tror likevel ikke det vil gå ut over tilbudet til studentene.

– Vi skal være leverandør av mat under VM, og vil få inn en del penger fra det. Vi vet jo ikke hvordan det blir, så jeg kan ikke si ennå om det blir noen konsekvenser, sier Vågstøl.

Han sier at dersom inntektene blir halvert, vil de gå i minus under sykkel-VM. Hva det bil si for det totale budsjettet kan han ikke svare på.

– Det er umulig å si nå i forkant, for det er mye som er usikkert rundt dette, forteller han.

Alle kantinene til Sammen vil ha normale åpningstider under mesterskapet.

Normal undervisning ved UiB og NHH

Mens HVL velger å droppe forelesningene, vil undervisningen ved andre studiesteder i Bergen gå som normalt. Siden sykkelløpene ikke går helt ut til NHH, blir ikke NHH så berørt av sykkel-VM, forklarer kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo fra NHH. Under sykkel-VM vil ingen busser kjøre over Bryggen. NHH-studenter som bor i sentrum vil derfor likevel merke sykkelarrangementet.

– Vi oppfordrer studentene om å sette seg inn i bussrutene, og beregne mer tid for å komme seg til skolen, sier Risvand Mo.

Ved UiB skal undervisningen stort sett gå stort sett som normalt.

– Det vil være noen begrensninger på enkelte fakulteter, men som hovedregel skal undervisningen foregå som normalt, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Opsvik.

Han legger til at det ikke vil være noen skriftlige eksamener i VM-uken. På spørsmål om hvordan studentene skal komme seg til campus, anbefaler han kollektiv transport.

– Det kan selvsagt bli litt vanskelig, men beregn god tid, sier Opsvik.

Kommentarer

kommentarer