Nesten halvvering i tildelingen kan føre til at organisasjonen må legge om store deler av driften.


Annonse
Forskningsdagene i Bergen

Da regjeringen la frem statsbudsjettet torsdag morgen ble det klart at en rekke rettshjelpstilbud kuttes.

Blant dem som kommer til å merke kuttene er Jussformidlingen i Bergen.

– Kuttet er dramatisk og veldig skuffende, sier Irina Amiand, daglig leder i Jussformidlingen.

Må belage seg på lang ferie

I budsjettet sitt for 2018 har Jussformidlingen gjort regne med å få drøye 3,7 millioner fra Justisdepartementet, men er ifølge budsjettforslaget bare tiltenkt å få litt over 2 millioner.

– Hvis kuttene blir gjennomført, må vi legge om hele driften, kommenterer Amiand.

Hun er bekymret for at tilbudet deres til studentene kommer til å bli dårligere.

– Blant tilbudene som kommer til å ryke er sommeråpningstidene våre. Disse er veldig verdsatt av studenter, fordi det ofte kommer leiekontrakt-saker på den tiden.

Kuttet er dramatisk og veldig skuffende.

Irina Amiand, Jussformidlingen.
– Kan gå utover enkeltmennesker

I sin søknad til Velferdstinget kommer det fram at 13 prosent av sakene Jussformidlingen har behandlet hittil i år er studentsaker.

Jussformidlingen består av jusstudenter som mottar lav lønn. Kost per sak som behandles er altså lav.

– Dette er altså et billig tilbud for staten, og å kutte dette kan komme til å gå utover enkeltmennesker som ikke kan betale for juridisk bistand selv.

Kommentarer

kommentarer