Underviserne kritiserer studenters forkunnskaper, men skryter over egen evne til å motivere.

FORKUNNSKAPER. Studentenes forkunnskaper er ikke gode nok, er konklusjonen i rapporten Underviserundersøkelsen 2017, som samler vitenskapelige ansattes meninger om kvalitet i utdanningen. ARKIVFOTO: JARLE HOVDA MOE


Annonse
UNDERSØKELSEN:

Studentenes forkunnskaper er for dårlige, mens undervisernes egen kompetanse og evne til å motivere er det beste med studiene. Dette er konklusjonen etter at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) spurte over 25.000 vitenskapelige ansatte om hva de mener om kvaliteten i norsk utdanning.

– Jeg er bekymret for dette feltet og glad det nå settes på dagsorden. Vi trenger et større samspill mellom videregående og høyere utdanning, sa Terje Mørland, direktør i NOKUT, under onsdagens presentasjonsmøte av rapporten.

I morgentimene onsdag ble rapporten offentliggjort. I tillegg til å kritisere forkunnskapene til studentene, er underviserne misfornøyde med tid og andre ressurser de får til undervisning og veiledning, samt støtte fra studieprogramledelsen.

Fornøyde med innsatsen

Samlet sett rapporterer underviserne at variasjonen på det faglige startnivået i studentgruppene de møter er stort og at studentene mangler tilstrekkelige forkunnskaper. De er imidlertid fornøyde med studentenes innsats og engasjement.

– Stadig flere velger å ta høyere utdanning. Da må vi også regne med at nivået på studentene som tas opp vil variere, men det som kommer fram i Underviserundersøkelsen må vi ta på største alvor, sier direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også stor variasjon mellom utdanningene. Medisin, odontologi, farmasi, rettsvitenskap og arkitektur kommer best ut, mens barnehagelærer, grunnskolelærer og sosialfag kommer dårligst ut når det gjelder nivået på forkunnskaper. 

– VIKTIG FOR KVALITETEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er viktig med gode basiskunnskaper når man skal begynne i utdanningen. ARKIVFOTO: Toril Sunde Apelthun.

– Viktig for undervisningskvalitet

På presentasjonsmøtet til NOKUT ble kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) spurt om hva han tenker om funnene.

– Selvfølgelig har det studentene kommer inn med mye å si for kvaliteten på opplæringen. Det betyr ikke at man skal kunne alt, men det å ha en basis av forkunnskaper er viktig for undervisningskvalitet, sa han.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Mads Beldo, sier til Studvest at løsningen på problemet med lite forkunnskaper ligger i videregående skole.

 Forkunnskapene kan ikke løses i utdanningen. Her må regjeringen ta ansvar for at den videregående skolen faktisk er studieforberedende, sier Beldo.

Han ønsker at rådgivertjenesten i den videregående skolen kommer tidligere på banen, slik at elevene blir i bedre stand til å velge de valgfagene de passer til. Han peker også på at det er store variasjoner blant studentene. At studenter ved blant andre medisin- og jussutdanningene kommer best ut av undersøkelsen, mener Beldo har sammenheng med at inntakskravene til de studiene er høye.

– Det viser at man har jobbet hardt for å komme inn på de studiene, sier han.

Kommentarer

kommentarer