Studentsamskipnadene og studiestedene får mer penger å rutte med.

MILLIONER. Stortinget har vedtatt å dele ut 170 millioner kroner til studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene. Arkivfoto: Josef Kosler


Stortinget har vedtatt å tildele 170 millioner kroner til å følge opp studentene faglig og sosialt i 2022, opplyser regjeringen.

Pengene går til samskipnadene, universitetene, høyskolene og fagskolene rundt om i landet.

– De skal gå til blant annet sosiale tilbud som turer og bading, samt videreføringen av trivselsfond hvor studentorganisasjoner har kunnet søke om midler til for eksempel arrangementer og utstyr, forteller Marita Monsen, kommunikasjonsansvarlig i Sammen.

Sammen er en av mange studentsamskipnader som mottar penger for tiltak rettet mot studenter i kjølvannet av pandemien. De får tildelt i overkant av ni millioner kroner i støtte.

Pengene de får vil gå til de populære tilbudene studentene så langt har vært fornøyde med.

Kan sette i gang raske tiltak

De ekstra pandemipengene skal gå til å hjelpe studentene med å opprettholde studieprogresjonen og lage flere sosiale lavterskeltilbud for studenter.

– Målet er at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt kan sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Studentfrivilligheten skal kunne søke om midler hos sin samskipnad til forebyggende arbeid og lavterskeltilbud i deres regi.

Videre opplyses det om at utdanningsinstitusjonene skal selv vurdere hvilke tiltak og aktiviteter som best kan sikre faglig og sosial oppfølging av studentene.

Vil opprettholde tilbud

– Det er bra at regjeringen har valgt å gi midler til sosiale lavterskeltilbud for studentene i år også. Aktivitetene og tiltakene som vi har hatt mulighet til å gjennomføre det siste året har betydd mye for studentene. Vi er veldig glade for at nå kan fortsette dette arbeidet.

FORNØYD. Styreleder i Sammen, Amalie Johnsen Lunde, er fornøyd med at regjeringen gir midler til lavterskeltilbud også i år. Arkivfoto: Sakinah Lisa

Det sier styreleder i Sammen, Amalie Johnsen Lunde.

I fjor fikk Sammen 19 millioner i koronastøtte til studentene. Kommunikasjonssjefen Marita Monsen uttaler at de likevel er fornøyde med å motta ni millioner i år.

– Vi vet at studentene har hatt det tøft, og vi som studentsamskipnad har en viktig jobb å gjøre for studentene, sier hun.

Kommentarer

kommentarer