Studenttinget på Vestlandet tok telefonen to ganger på 20 ringeforsøk. – Ikke særlig tillitsvekkende for et studentdemokrati, sier UiB-professor.

UENIG. – Jeg vil si at vi er tilgjengelige for media, sier studenttingsleder Jonas Oliver Hui Dahl når han konfronteres med at Studvest bare har fått svar på ti prosent av sine ringeforsøk til organisasjonen hans. ARKIVFOTO: IDA AUSTGULEN


I løpet av høstsemesteret 2017 har Studvest skrevet flere saker der kommentarer fra de demokratisk valgte studentlederne på Høgskulen på Vestlandet (HVL) var ønskelig.

Etter å ha opplevd at Studenttinget på Vestlandet (STVL) ikke svarte på gjentatte forespørsler, begynte Studvest å føre liste over forsøkene på å ta kontakt.

STVL representerer omlag 15 000 studenter på Høgskulen på Vestlandet, og skal ifølge sine egne vedtekter «vera studentane sitt talerøyr lokalt og nasjonalt».

Før denne saken ble påbegynt hadde to av 20 forsøk på å nå gjennom på telefon lyktes. Disse forsøkene er spredt mellom oktober, november og desember, og fordeler seg på STVLs kontortelefon i kontortiden de oppgir på hjemmesiden sin og mobiltelefonen til tingets leder, Jonas Oliver Hui Dahl. I tillegg ble to henvendelser på epost svart dagen etter.

LAV SVARPROSENT. På 22 forsøk på å kontakte Studenttinget på Vestlandet har Studvest fått fire svar – to av dem på mail, dagen etter at mailen ble sendt. I tillegg tok det tolv telefoner for å få svar i forbindelse med denne saken. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

– Ikke tillitsvekkende

Dette kan være svært problematisk, ifølge Svein Michelsen, som er UiB-professor med høyere utdanningspolitikk som et av sine kompetanseområder. Han understreker at han ikke kjenner til STVL selv, men uttaler seg på grunnlag av det Studvest forteller ham.

– Å bare ha svart på to av tjue telefonhenvendelser virker ikke særlig tillitsvekkende.

Michelsen understreker at et studentdemokrati på den ene siden skal jobbe politisk for å få gjennomslag for sine saker, men at de samtidig må sørge for at det er en liten distanse mellom de folkevalgte og studentene som har valgt dem. Da blir det en utfordring om man ikke tar telefonen, mener professoren.

– For at distansen skal være liten, må studentdemokratiet også være tilgjengelig for den gjengse student. Det er studentene som har valgt dem inn, og da har de et ansvar overfor dem.

Å bare ha svart på to av tjue henvendelser virker ikke særlig tillitsvekkende.

Svein Michelsen, professor ved UiB.

I tillegg påpeker Michelsen at det er problematisk om manglende svar gjør at studenttinget ikke må ta stilling til kritiske spørsmål om dem selv fra media.

– I så fall blir det lite åpenhet rundt hvordan de ivaretar mandatet de har fått fra studentene. Det er svært uheldig, siden de bør måtte stå ansvarlige for det de bruker makten de har fått av studentene til.

Leder: – Vil ikke si at vi er utilgjengelige

Etter seks forsøk på studenttingets telefon og seks på studenttingsleder Jonas Oliver Hui Dahls mobiltelefon fordelt på to dager får Studvest svar og kan konfrontere ham med tallene:

– Hva er tankene deres om det å være tilgjengelige?

– Det er viktig for oss å være tilgjengelige.

– Hva synes du om at dere bare har svart på ti prosent av telefonhenvendelsene til Studvest?

– Det er selvfølgelig beklagelig, men jeg opplever at vi generelt er tilgjengelige.

– Er dere det når dere bare svarer på ti prosent av telefonhenvendelsene våre?

– Min opplevelse er at studentene enten tar kontakt med oss på Facebook eller epost.

– Hvordan kan du vite at ikke studentene prøver å nå dere på telefon, men ikke kommer gjennom, slik Studvest har opplevd?

– Jeg har ingen god oversikt over hvor mye telefonen ringer og hvor mye vi besvarer. Vi sliter med tekniske løsninger på kontortelefonen, så vi kan ikke se om folk har forsøkt å ringe oss. Men jeg opplever som sagt at studentene tar kontakt med oss på Facebook eller på epost.

– Men media bruker stort sett telefon. Dere skal ifølge deres egne vedtekter være «studentane sitt talerøyr». Kan dere være det om dere ikke tar telefonen når media ringer?

– Jeg vil si at vi er tilgjengelige for media.

– Hva baserer du det på?

– Jeg snakker jo med Studvest nå.

– Etter at vi har brukt to dager og tolv forsøk på å nå gjennom. Er det å være tilgjengelig?

– Jeg avspaserte for å lese til eksamen i går, så det har jo en naturlig forklaring.

– Men vi har også gjort seks forsøk i dag på å ringe telefonnummeret for «generelle henvendelser» på nettsiden deres, og heller ikke fått svar der?

– Jeg kom nettopp tilbake til kontoret, og kan ikke si noe om hva de andre på kontoret har gjort mens jeg har avspasert.

– Hva hvis en av studentene dere representerer trenger hjelp og prøver å nå dere på denne telefonen uten å komme gjennom?

– Vi sliter som sagt med telefonsystemet vårt, og kan for eksempel ikke se om noen har ringt oss. Men vi er i dialog med høgskolen for å forbedre det problemet.

Kommentarer

kommentarer