Dette vil Rødt gjøre for deg.

RØDT. Sofie Marhaug, 1. kandidat for Rødt Hordaland. FOTO: Ihne Pedersen / Rødt


Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Sofie Marhaug, 1. kandidat for Rødt Hordaland, svarer på vegne av partiet.

Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

Rødts viktigste sak er kampen mot Forskjells-Norge. Med den borgerlige regjeringen har tallet på barn som vokser opp i fattige familier økt hvert eneste år, samtidig som de rikeste har fått skatteletter på arv og formue. Det er dypt urettferdig, og vi må gjøre noe med den voksende ulikheten. Rødt mener dessuten at klasseperspektivet må gjennomsyre resten av politikken også: Vi må sørge for at klima- og miljøpolitikken blir rettferdig, slik at de riksete ikke kan kjøpe seg fri fra klimadugnaden. Vi kan heller ikke tillate at velferdsprofitørene gjemmer bort skattepenger i skatteparadis: Vi vil ha profitten ut av velferden. 

Hva vil dere gjøre for studenter?

Rødt vil både øke studiestøtten (på sikt til 2,5 G) og samtidig bygge flere studentboliger (5000 årlig). Det er viktig at vi gjør begge deler samtidig. Vi trenger en ny og sosial boligpolitikk. Nå blir det dyrere å leie, samtidig som det lønner seg å eie. Slik øker terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet for dem som ikke får penger av familien.  Rødt vil skatte sekundærboliger hardere, slik at det ikke lønner seg like mye å være hushai. Også vil vi styrke Husbanken, bygge flere ikke-kommersielle boliger (gjennom Samskipnaden, boligbyggelag og i kommunen), samt regulere leieprisene. Vi vil dessuten gjøre om Husleieloven, slik at vi får styrket leietakernes rettigheter. I dag leier mange unge og fattige drittleiligheter, uten reell sjanse eller mulighet til å kreve sin rett overfor altfor mektige huseiere. 

Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Studentene i Bergen skal stemme på Rødt fordi vi ønsker å gjøre noe med Forskjells-Norge. Rødt er et parti som vil sette kampen mot de økonomiske forskjellene på dagsorden hver eneste dag, og ikke bare i valgår. Vi er et parti som er opptatt av handling, og ikke bare prat. Også i klimasaken: Vi kan ikke fortsette å lete etter mer olje, men må i stedet bruke en aktiv, statlig næringspolitikk for å skape arbeidsplasser som faktisk kan erstatte noe av den klimafiendtlige petroleumsnæringen.

Kommentarer

kommentarer