Dette vil Høyre gjøre for deg.

HØYRE: Charlotte Spurkeland, 5. kandidat i Hordaland Høyre. FOTO: Høyre


Studvest har valgt ut noen spørsmål til de ni største partiene som kjemper om en plass på stortinget for å gi deg en oversikt over deres fanesaker og hva de ønsker å gjøre for studenter.

Charlotte Spurkeland, 5. kandidat i Hordaland Høyre, svarer på vegne av partiet.

Hva er deres fanesak for valget og hvorfor?

Vår viktigste sak er å skape flere arbeidsplasser slik at flere får en relevant jobb etter studiene. Vi trenger flere jobber i privat sektor for å finansiere viktige velferdstilbud som gratis utdanning, helsevesen og klimatiltak. Jobb er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet!

Vi mener høyere utdanning må samarbeide tettere med arbeidslivet de utdanner til, og flere må få tilbud om praksis. Universitetene og høyskolene må gi bedre faglig oppfølging slik at flere lærer mer og blir mer motivert for studiet sitt. I tillegg vil vi gjøre det lettere for studenter å reise på utveksling.

Hva vil dere gjøre for studenter?

Høyre setter kunnskap og utdanning først. Det er vinneren i budsjettforhandlingene. Mye av pengene til høyere utdanning går til bedre studiekvalitet. En viktig avgjørelsene for de neste årene er at vi skal være med i EUs nye program for utveksling av elever og studenter, noe som vil gi norske studenter gode stipender og flere får mulighet å reise på utveksling i løpet av studiene sine.

Mange studenter melder at de sliter, og pandemien har ikke gjort ting enklere. Helsetjenesten må derfor bli bedre, og studenter som trenger å snakke med noen må få det. Vi må ha flere gode sosiale tilbud til studentene, støtte opp om studentkulturen og vi må fortsette å styrke studentøkonomien. Det er også viktig at selve studiet oppleves engasjerende og faglig spennende, og at det er relevant for arbeidslivet man skal inn i. Da vil også flere studenter fullføre.

Hvorfor skal studentene i Bergen stemme på dere?

Vi har innført 11 måneders studiestøtte, doblet studentboligbyggingen og sikret bedre kvalitet i utdanningen. Fremover skal vi fortsette å styrke studentøkonomien! Vi er en garantist for en fortsatt kraftig satsning på kollektivtransport i Bergen, vi vil regulere flere studentboliger her, gi støtte til å pusse opp gamle studentboliger, og ha klimatiltak som faktisk kutter utslipp og gjør det lettere for studenter å velge grønt og miljøvennlig. Høyre satser på studentene og det studentene bryr seg om.  

Kommentarer

kommentarer