Fri tilgang til nettaviser er viktig i studentenes dannelse.

LIK TILGANG. Alle studenter på UIB må bli inkludert i de løsningene for nettaviser som allerede er tilgjengelig på flere institusjoner som UiA, NTNU og NHH. Foto: Andrea Olsen, privat og Iben Jorde


Fakta

Studenter må sikres en bred tilgang på nettaviser. Tilgang til flere nyhetsmedium bidrar til at studentene får en full oversikt over nyhetslandskapet. Dette er en nødvendighet for å kunne delta i samfunnsdebatten. 

Alle studenter på UIB må bli inkludert i de løsningene som allerede er tilgjengelig på flere institusjoner som UiA, NTNU og ikke minst NHH. Disse institusjoner tilbyr sine studenter tilgang på gratis abonnement i Schibsted og Dagens Næringsliv på sine campus. Her gis det tilgang til å lese avisenes egne nettsider. UiB bør på samme måten være på ballen for å sikre sine studenter lik tilgang på nyhetsplattformer. 

Studenter ved UIB har i dag tilgang til flere aviser gjennom Library Press Display, men dette er ikke et godt nok tilbud. Istedenfor at studenter ved UIB kun blir tilbudt e- aviser, en digital versjon av papir avisene, bør man heller tilby studenter gratis abonnement på aviser som VG og Aftenposten. Da får man i større grad tilgang på eksklusivt innhold på avisenes nettsider. Akkurat dette tilbys på flere andre universiteter. 

At det er ulik tilgang ved institusjonene rokker ved gratisprinsippet. Det er veldig mye kunnskap som formidles i nyhetsmediene. Tilgangen til disse over telefon, pc, eller nettbrett kan være med å utvikle studentens dannelse. Dannelse som å tilegne seg kunnskap, anvende den og putte den i sin riktige kontekst.

Typisk anvendelse av pensum i Ex-Phil formes fort fra dagsaktuelle saker og her bør studentene få gode muligheter til å utforme sine tanker og refleksjoner. Fremfor å kun få servert innhold fra pensum bør studenter få flere muligheter til å anvende kunnskapen på sine egne premisser. Dette er noe en fri tilgang til nettaviser sikrer.

Det bør være til ettertanke for mange av dere som stemmer i vår at du og din medstudent kan få mer enn dagens løsning. Vi i Sosialdemokratisk liste synes det er for dårlig at studenter ved UIB ikke har de samme tilgangene som mange andre utdanningsinstitusjoner i Norge, og vil prioritere dette høyt i den kommende perioden i Studentparlamentet! Det er ingen andre lister som har denne saken på agendaen i dag.

Kommentarer

kommentarer