Kommentar: Hva får vi egentlig ut av skoleeksamen i nåværende form? 

EKSAMENSFORM. Selv om skoleeksamen har vært normen over lang tid og benyttes som eksamensform i andre land, betyr det ikke at det bør fortsette å være slik.


Før sommeren skrev viserektor ved Universitet i Bergen, Oddrun Samdal, et leserinnlegg i Khrono hvor hun sier at skoleeksamen som test bør bort til fordel for vurdering som en del av læring. Samdal spør hvilken kompetanse man vil utvikle hos studenter: evnen til å huske, eller evnen til å benytte seg av tilgjengelige ressurser?

Dette spørsmålet bør få mye større oppmerksomhet.

Skoleeksamen i nåværende form er en utmerket måte å teste om studenter husker spesifikke og konkrete fakta som skal benyttes i en eventuell arbeidshverdag. For eksempel bør sykepleierstudenter kunne anatomiske begreper og hvordan regne ut doseringer, og språkstudenter bør kunne sin grammatikk på rams uten å ty til ordboka.

Men jeg har til gode å høre om en arbeidsplass hvor en ansatt i detalj skal kunne analysere forskjellen mellom statsbygging i Afrika kontra Europa i løpet av seks timer på en bestemt dato, uten hjelpemidler.

I fag og oppgaver som bygger på analyser og diskusjon, er det også relevant hvor informasjonen kommer fra. Det burde være viktigere for både universitet og arbeidsliv å vite at den man utdanner og ansetter vet hvordan man utformer en tekst og kan vise hvor de har hentet informasjonen de baserer sin analyse fra.

Som nevnt over er det fordeler med skoleeksamener, men det er hovedsakelig i fag der det må pugges konkrete svar. I fag der viktigheten ligger i å analysere og forstå forskjellige vinklinger og argumenter rundt et tema, blir forberedelsene til eksamen gjort på feil grunnlag. Man leser flere tusen sider for å huske innholdet til en bestemt dato, men i hvor lang tid etter eksamen evner man å benytte seg av den kunnskapen man opparbeidet seg, uten å måtte søke til litteraturen?

Å vise analytiske ferdigheter bør vektlegges mer enn evnen til å huske.

Misforstå meg rett, jeg sier ikke dette for å hindre at studenter leser, eller fordi jeg vil gjøre eksamen lettere. Jeg sier dette for å stille spørsmålet om skoleeksamen i nåværende form er den beste løsningen for å teste studenters kunnskap. En eksamen må gjerne foregå over én dag, men hvorfor ikke tillatte å bruke pensum? Det vil gjøre at man leser både for å huske innholdet og hvor man kan finne det igjen. I tillegg blir teksten i høyere grad akademisk utformet, noe man trener på fra dag en når man starter på universitet eller høyskole.

Som en bonus kan organisering av eksamenslokaler bli enklere, og frigjøre midler som går til å betale eksamensvakter.

En annen ting er at det kan få flere studenter gjennom utdanningsløpet. I årets SHoT-undersøkelse kom det fram at 44 prosent sliter med eksamensangst. 27 prosent svarte at konsekvensen av dette var dårligere eksamensresultater enn forventet, og to til fem prosent svarte at de ikke møtte opp eller ikke gjennomførte eksamen.

Dette er ikke studenter som nødvendigvis er svake eller lite kompetente. Det kan være fordi eksamensformen ikke passer dem.

Dette er studenter som ikke får vist sitt potensial.

Det vil være synd om både utdanningsinstitusjoner og samfunnet går glipp av høykompetente mennesker på grunn av eksamensformen.

Jeg mener ikke nødvendigvis at skoleeksamen bør skrotes umiddelbart. Men jeg mener det finnes bedre former å teste studenters kunnskap og akademiske evner. Alternativene er mange, og bør utforskes.

Selv om skoleeksamen har vært normen over lang tid og benyttes som eksamensform i andre land, betyr det ikke at det bør fortsette å være slik. 

Kommentarer

kommentarer