LESERINNLEGG: Som leder for fakultetet synes jeg det er trist du som student hos oss ikke føler du har fått den støtte og hjelp du ønsket.


Debatt
GIR SEG IKKE. Nåværende dekan Jarle Eid ønsker å fortsette i stillingen i fire nye år. ARKIVFOTO: ANNE SOFIE LID BERGVALL

TEKST AV: Jarle Eid, dekan ved Det psykologiske fakultet. ARKIVFOTO: ANNE SOFIE LID BERGVALL

Dette leserinnlegget er et svar til tidligere psykologistudent Ingrid Arholms innlegg «Tre år på psykologisk fakultet – aldri igjen».

Ved Det psykologiske fakultet er det svært mange undervisere, seminarledere og administrativt ansatte som hver dag og hvert eneste semester legger mye krefter i å gi god undervisning. Hvert år håndterer vi hundrevis av eksamener og tusenvis av eksamensbesvarelser. Oftest går dette som planlagt, men feil kan selvsagt inntreffe. Da vil vi etter beste evne søke å rette opp for den studenten som blir rammet.

Læringsmiljøet for studentene vil alltid være gjenstand for forbedringer og justeringer hos oss. Det er en del av et kontinuerlig utviklingsarbeid på instituttene. Arbeidet er høyt prioritert og vil fortsette i tiden som kommer. Vi setter derfor stor pris på innspill og kritikk fra studentene. Bare slik kan vi bli bedre. Vi bestreber oss på å ta inn forslag til endringer hele tiden, selv om ikke alt er mulig. Vi har likevel fortsatt en vei å gå, og ønsker å ha en god dialog med alle studentene våre.

Får studenter på profesjonsstudiet i psykologi mer enn andre? I mange av deres emner: Ja, de får mer i de emnene der dette er nødvendig. Det gjelder for eksempel terapiundervisning, ferdighetstrening og psykologrollen. Profesjonsstudiet er et lengre studium og har helt spesifikke krav til rollen etter endt utdanning.

Som leder for fakultetet synes jeg det er trist og sterkt beklagelig dersom du som student hos oss ikke føler du har fått den støtte og hjelp du ønsket. Dersom det gjenstår noe konkret og uavklart for din del, må du absolutt kontakte oss for en nærmere avtale slik at vi kan bistå med avklaringer. De tilbud du tidligere har fått om veiledning, støtte og samtale står fortsatt ved lag. Universitetet i Bergen har nylig etablert en ordning med studentombud. Ombudet kan også gi råd, støtte og veiledning når det gjelder dine rettigheter som student. Jeg deltar også gjerne i et felles møte med studentombudet skulle dette være et ønske fra deg.

Kommentarer

kommentarer