Under dagens pressekonferanse kunne byrådsleder Roger Valhammer (Ap) presenterte flere justeringer på dagens tiltak. De nye tiltakene vil gjelde fra og med i dag, 12. mai og frem til 26. mai.

LETTER PÅ TILTAK. Bergen kommune letter på noen av smitteverntiltakene, forteller byrådsleder Roger Valhammer.


Fakta

Byrådsleder i Bergen kommune, Roger Valhammer (Ap), åpnet dagens pressekonferanse med å presisere at smittesituasjonen fremdeles er alvorlig og at det ikke hjemmel for å oppheve smitteverntiltakene slik det er nå. 

– Vi har ikke fått smitten ned slik vi ønsker. Vi har samtidig ikke fått den eksponentielle veksten som fryktet. Situasjonen kunne vært verre, men den kunne også vært bedre, sier han. 

Han forteller videre at det er viktig for folkehelsen at man samles, særlig nå som det er flere høytidsdager. 

– Vi endrer derfor begrensningene fra at man kan ha 2 gjester i private hjem, til at man nå kan ha 5 gjester, med maks 10 personer totalt i private hjem, forklarer Valhammer. 

Valhammer understreker at rådene er fortsatt det samme med at man må holde antall nærkontakter nede og møte færrest mulig. Utendørs kan man samles maksimalt 20 personer. 

– Vi mener ikke det er grunnlag for lettelser generelt nå, men fordi vi tror denne endringen gjør at folk klarer å holde ut med det som er strenge og inngripende tiltak nå. 

Strammer inn på skjenkesteder

– For skjenkesteder, kafeer og kantiner vil det bli noe strengere tiltak. Gjester som ikke er fra samme husstand må holde en meters avstand gjennom under hele besøket. 

Det vil også være krav om at man må identifisere seg ved inngangen, og krav om gjesteliste. Det er også krav om at lydnivået må ned slik at folk kan prate sammen med god nok avstand. 

Valhammer forteller at disse tiltakene har sammenheng med et smitteutbrudd på et uteted den siste tiden. 

– Utelivsbransjen er ikke den arenaen som har vært verst til nå, men et utbrudd på et utested den siste tiden bekymrer oss, sier Valhammer. 

Bekymret for unge

I en mail til Studvest skriver Valhammer at byrådet er bekymret for at unge folk som har vært på fest lar være å teste seg fordi de opplever skam eller stigma, eller er redde for å teste positivt med de konsekvensene det kan ha sosialt og ellers.

– Vi får enkelte meldinger om tilfeller der folk vegrer seg for å teste seg fordi de er redde for å havne i trøbbel, eller opplever at det er en form for skam knyttet til det å eventuelt teste positivt.

Derfor har byrådslederen en klar beskjed til studentene:

– Det er veldig viktig for meg å få sagt dette: har du vært på fest i Nygårdsparken eller andre steder, så test deg. Ingen kommer til å kjefte på deg, og du kommer ikke i noen form for trøbbel. Du blir møtt at profesjonelle smittesporere som ønsker nettopp det: å spore smitten. Ikke kjefte eller moralisere.

Reduser antall nærkontakter

På pressekonferansen kommer det en klar oppfordring fra helsebyråd Beate Husa om at man må redusere antall nærkontakter. Hun oppfordrer også til at man heller skal møtes ute i små grupper enn inne. 

Smittevernoverlege Frank Van Betten kunne også fortelle at smitten for aldersgruppen mellom 20-29 har mer enn doblet seg den siste tiden. 

– Jeg vil presisere at vi øker grensen fra 2 gjester i private hjem til 5 ikke på grunn av at det er lettelser i tiltakene, men for at folk skal få en feiring, avslutter van Betten. 

Disse tiltakene videreføres:
  • Munnbindpåbud der man ikke kan holde mer enn en, helst to, meters avstand. 
  • Rødt nivå på skoler med smitteutbrudd

Kommentarer

kommentarer