Bruk vårt interaktive kart til å bli bedre kjent med de ulike studentforeningene og organisasjonene rundt i Bergen.

STORBY. I Bergen finnes det mange interessante studentorganisasjoner man kan engasjere seg i. FOTO: Tore H. Thiesen


Annonse

I Bergen er det rundt 30 000 studenter. Blant dem er mange aktive i ulike studentorganisasjoner, foreninger, idrettslag, grupper, utvalg og mer. Her er en grov oversikt over hvor de større organisasjonene holder til, hvem de er og hva de gjør. Medlemstallene er for høstsemesteret.

Se fullstendig oversikt under kartet.

Merk: Vi har rangert etter antall aktive medlemmer, ikke ordinære medlemmer. Dette er fordi enkelte foreninger og organisasjoner har vedtekter og regler som gjør at flere tusen ordinære medlemmer regnes med, men ikke er aktive. Andre aktuelle studentorganisasjoner og foreninger har blitt kontaktet, men har enten ikke oversikt over antall medlemmer, eller har ikke svart på forespørselen vår. Både rangering og kart kan oppdateres fortløpende, og organisasjoner med relevante tall bes ta kontakt.

Åpne for alle

Av studentorganisasjonene som er åpne for alle har Studentersamfunnet i Bergen 154 aktive medlemmer. Like over finner vi Studentradioen i Bergen (SriB) med 163 medlemmer fordelt på ulike redaksjoner. På neste plass ligger Det Akademiske Kvarter med ca. 170–180 frivillige studenter. Aller størst er Bergen Studentidrettslag (BSI) med 2358 medlemmer fra hele studentbergen fordelt på ulike idretter og lag. 

HVL

Høgskulen ved Vestlandet (HVL) har fire store studentorganisasjoner. NITO Studentene HVL Bergen har over 1300 medlemmer. Det samme har Tekna Student Bergen, men de teller også medlemmer fra UiB. Deretter følger Bergen Teknikersamfund (BTS), som har flere forskjellige undergrupper. Den største er BTS Idrett med 420 medlemmer. Bar- og konsertscenen Kronbar har ca. 70 medlemmer.

UiB

Ved Universitetet i Bergen (UiB) kan Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet trekkes fram som fakultetene med store studentorganisasjoner. Juristforeningen har 1050 medlemmer fordelt på ulike undergruppe, Norsk Medisinstudentforening i Bergen har 876 medlemmer, og NITO Studentene UiB har 450 medlemmer.

BI

BI Studentsamfunn (BIS) i Bergen har 900 medlemmer som er med i de forskjellige undergruppene på skolen. Av de er 600 med i idretten. De største gruppene utenfor idretten er Sosialutvalget med 32 medlemmer, Entertainment (Skolerevyen) 23 medlemmer, og Fagutvalget på 20 medlemmer.

NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) er godt kjent for studentenes engasjement i grupper og organisasjoner. Under studentforeningen NHHS har prosjektorganisasjonene UKEN 1000 medlemmer, Studentlekene Bergen Challenge 600 medlemmer og NHH Symposiet 370 medlemmer. Det skal likevel sies at prosjektorganisasjonene har en litt varierende medlemsmasse ettersom de arbeider i toårs sykluser. De fleste gruppene under NHHS har et antall på 20–50 medlemmer.

Idrett engasjerer

Studenter fra brosteinsbyen er glad i idrett. I BTS Idrett deltar 420 studenter. BIS Bergen har 600 medlemmer. Juristforeningen ved Det juridiske fakultet har 750 studenter med i idrett. I Norges Handelshøyskoles Idrettsforening (NHHI) er 1300 aktive.

BTS Idretts største lag er volleyball med 70 medlemmer, cheerleading der 44 er med, kanonball og damefotball med 36 hver. Under NHHI er de største idrettene håndball med 72 medlemmer fordelt på to guttelag og to jentelag, amerikansk fotball og baseball har 40 medlemmer hver. Fotball er aller størst under NHHI, men de er delt opp i enkeltgrupper. NHH må likevel se seg litt slått av BI. De største idrettslagene under BIS er lacrosse der 85 deltar, volleyball med 75 og fotball som har 65 medlemmer.

Under Juristforeningen er de største idrettsgruppene Justitia Roklubb med 110 medlemmer, lacrosse, volleyball og Lovstafetten som har 80–90 medlemmer hver. BSI kan derimot skryte av å ha de største idrettsgruppene i Bergen. Friluft og dans har henholdsvis hele 396 og 377 medlemmer.

Største studentorganisasjoner i Bergen
 1. Bergen Studentidrettslag – 2358 *
 2. NHHI – 1300 *
 3. NITO Studentene HVL Bergen – 1300
 4. Tekna Student Bergen – 1300
 5. Juristforeningen – 1050 *
 6. UKEN – 1000 **
 7. BI Studentsamfunn Bergen – 900 *
 8. Norsk Medisinstudentforening Bergen – 876 *
 9. Studentlekene Bergen Challenge – 600 **
 10. NITO Studentene UiB – 450
 11. BTS Idrett – 420 *
 12. NHH Symposiet – 370 **
 13. Det Akademiske Kvarter – 170–180 *
 14. Medisinerforeningen i Bergen – 170 *
 15. Studentradioen i Bergen – 163 *

* = Overordnet forening/ organisasjon

** = To-års syklus

Største idrettsgrupper
 1. BSI Friluft – 396
 2. BSI Dans – 377
 3. JF Justitia Roklubb – 110
 4. JF Lacrosse, Volleyball, Lovstafetten – 80–90
 5. BIS Lacrosse – 85
 6. BIS Volleyball – 75
 7. NHHI Håndball – 72
 8. BTS Volleyball – 70
 9. BIS Fotball – 65
 10. BTS Cheerleading – 44
 11. NHHI Amerikansk fotball – 40
 12. NHHI Baseball – 40

Kommentarer

kommentarer