Sammen vil bygge 40 nye studentboliger nær sentrum, men bossbilen kan sette en stopper for planene.

BOLIGPLANER: Representanter fra studentsamskipnaden forteller at planen er å bygge et trebygg med 44 hybler der det i dag er en parkeringsplass. For at bossbilen skal kunne hente søppel derfra, foreslår Sammen å utvide veien ovenfor studentboligene. Fra venstre: Per Kristian Knutsen, Mia Milde, Stein Ove Halhjem, Magnus Nygaard og Frank Indrøy. FOTO: TORE H. THIESEN.


Annonse

Sammen har lyst til å utvide Frydenbø studentboliger med 40 nye hybler. Men før de får lov til det, har kommunen sagt at de må ha på plass et godt søppelsystem. Søppelsystemet de har i dag, med vanlige søppelspann som hentes av bossbilen, får de ikke lov å fortsette med.

Grunnen til det er at en slik søppelløsning blant annet kan føre til vond lukt og økt brannfare.

Bossbilen får ikke plass

I stedet krever kommunen at Sammen graver ned et såkalt Lift-o-mat-system – søppelspann som kan heises opp fra bakken hver gang de skal tømmes.

– Et slikt system har vi ikke plass til og det er langt utenfor våre økonomiske rammer, forteller direktør for Sammen bolig, Stein Ove Halhjem.

LØSNING: Studentsamskipnaden får ikke kommet i gang med byggingen av nye studenthybler på Frydenbø, fordi bossbilen er for stor til å kjøre i området. Nå vil de foreslå å utvide veien som går ovenfor parken ved studentboligene, slik at bossbilen får plass til å kjøre ut der. FOTO: TORE H. THIESEN.

Løsningen til studentsamskipnaden er i stedet å grave ned fire konteinere under bakken. Disse konteinerne må tømmes av en kranbil som er større enn de bossbilene som i dag kjører i området.

Det er bare et problem: Veien er for smal til at kranbilen kan kjøre ut av området.

– Vi har planen klar og godkjenning til å bygge. Men vi får ikke startet fordi det kun er en stor bil som kan hente søppelet. Den bilen får ikke plass på veien, sier Halhjem.

– Kravene må oppfylles

Sammens ønske er å bygge et trebygg som skal romme 40 studentboliger der det i dag er parkeringsplass.

– Vi bytter ut en parkeringsplass som uansett nesten ikke brukes, med miljøvennlige studentboliger, sier administrerende direktør i Sammen, Per Kristian Knutsen.

FRAMTIDEN: Slik ser Sammen for seg at det vil bli dersom de får lov av kommunen til å bygge nye studentboliger på Frydenbø. TEGNING: LINK ARKITEKTUR.

Seksjonsleder Glenn Kristensen i Bergen kommunes bygningsetat kan ikke svare på detaljer om saken, fordi personen som behandlet saken har sluttet i jobben. Kristensen viser til at kravene de allerede har satt må oppfylles før de får starte byggingen.

– Kravene vi har satt er det som er i tråd med loven, sier han.

Stein Ove Halhjem i studentsamskipnaden forteller at de skal møte kommunen 14. februar for å diskutere problemet. Der vil de presentere sin løsning, nemlig å utvide veien som går ovenfor studentboligene slik at den store kranbilen får plass der.

– Dette er enkelt å gjennomføre, men vi trenger tillatelse fra kommunen, forklarer Halhjem.

Kommentarer

kommentarer