Det er grunn nok til å stille spørsmål om habilitet, mener ekspert.

ARKIVFOTO: Håkon Benjaminsen.


Annonse

Mot slutten av forrige uke fikk Studvest tilsendt et leserinnlegg fra Karoline Kongshaug, som er en av Norges Handelshøyskole (NHH) sine representanter i Velferdstinget Vest. Innlegget handlet om pengefordeling til organisasjoner som driver med sosiale opptak, og det skrives blant annet at det er «trist å høre at studentpolitikere, med mandat om å skape mest mulig studentvelferd, truer med å kutte støtten til NHHI».

Blant dem som ifølge dokument-loggen har bidratt til å språkvaske innlegget er Aida Matre, som er medlem i budsjettkomiteen. Denne komiteen skal på upartisk vis gi sin anbefaling til hvordan semesteravgiften best skal fordeles. Studvest har derfor intervjuet Matre om hvordan hun føler sitt bidrag til leserinnlegget påvirker hennes habilitet (se faktaboks).

– Det stemmer at jeg leste over innlegget til Karoline, som er en god venninne av meg, bekrefter Matre.

– Fullstendig habil

Selv har ikke budsjettkomitémedlemmet betenkeligheter med å ha hjulpet Kongshaug.

– Jeg mener jeg er fullstendig habil. Det er fordi jeg ikke har noen tilknytning til noen av søkerorganisasjonene. Når man velger folk fra forskjellige skoler, vil man selvfølgelig kjenne folk fra institusjonen man kommer fra. Det naturlig at jeg kjenner Karoline godt, men det er ingenting fra budsjettprosessen som har blitt brukt i dette innlegget, sier Matre.

– Men bidro du til å gjøre endringer i teksten?

– Det var i all hovedsak snakk om setningsendringer. Det handler først og fremst om at jeg skulle hjelpe henne å komme på trykk.

AidaWeb_AB

UENIG. Aida Matre mener selv at hun er fullstendig habil. FOTO: ADRIAN BRUDVIK

Habilitetsekspert: – Kan se ut som hun er inhabil

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som er blant Norges ledende habilitetseksperter, forteller at habilitet handler om å ha «en armlengdes avstand» til partene i en sak. Dette er for å unngå noen som helst tvil om objektivitet og upartiskhet, da tvil alene er nok til at noen fremstår inhabil. Han sier han har forståelse for at en språkvask kan virke helt uskyldig, men mener likevel det bør stilles spørsmål ved det.

Selv tolker han situasjonen annerledes enn Matre:

– Min vurdering er at det kan se ut som om hun er inhabil til å delta ved senere behandling av denne saken. Konkret kan en slik hjelperolle som det her er tale om, lett misforstås, og det vil i seg selv kunne være tilstrekkelig til at det oppstår inhabilitet.

Jussprofessoren presiserer samtidig at hvor grensen skal gå for hva som kan gjøres uten å oppfattes som inhabil, må vurderes av Velferdstinget selv.

– Kan ikke legge fra meg livet selv om jeg sitter i en komité
bernt_UiB_Eivind Senneset

FAGPERSON. Jan Frithjoff Bernt er blant Norges ledende habilitetseksperter. FOTO: UIB

Matre er med på at det ved første øyekast kan se rart ut at hun har bidratt til innlegget, men mener det ikke er problematisk hvis man ser konkret på hvilke endringer hun har gjort i dokumentet.

– Men kan dette svekke tilliten til din upartiskhet?

– Hvis du skal rekruttere en NHH-student til budsjettkomiteen, er jeg nok blant de mest upartiske man kan finne. Det er umulig å finne noen som ikke har venner på NHH, og jeg har ikke tilknytning til noen av søkerorganisasjonene. Jeg kan ikke legge fra meg alt jeg gjør på NHH selv om jeg sitter i Budsjettkomiteen.

Det er kun Velferdstingets Kontrolkomité som kan avgjøre om noen i Budsjettkomiteen kjennes inhabil. For at de skal ta stilling til saken, må en VT-representant eller en søkerorganisasjon fremme en habilitetsinnsigelse.

Det presiseres at Studvest er blant søkerorganisasjonene som budsjettkomiteen behandler.

Kommentarer

kommentarer