Å snakke med fremtiden om fremtiden

Læreryrket er blant de viktigste i verden.

Publisert

Læreryrket er blant de viktigste i verden. For at barn skal utvikle kunnskapene, ferdighetene og de personlige egenskapene de trenger for å møte fremtiden, trenger de kloke lærere med varme hjerter.

De siste årene har færre startet lærerutdanning. Det er urovekkende. Det må komme tydeligere frem hva som er de sentrale og betydningsfulle sidene ved å være lærer.

Den omsorgsfulle relasjonen mellom lærer og elev, og evnen til å skape et inkluderende og stimulerende klassemiljø, er blant de mest sentrale egenskapene hos en lærer. En gleder seg når barn trives og har det godt i sosiale relasjoner, og hjertet smiler over elever som mestrer fag og «finner seg selv». Det samme hjertet vrenges når barna ikke har det slik de burde. 

Jeg ønsker at du og flere skal oppleve hvor meningsfullt det er å følge barns utvikling. Ved å være til stede i barn og unges liv er læreren en samfunnsbygger. 

Lærerutdanningene ønsker studenter som vil bety noe positivt for barn og unge. Barnehager og grunnskoler trenger deg som vil utruste andre, elsker å formidle og trives i nære relasjoner.

Selvsagt skal barn og unge tilegne seg den kunnskapen og de ferdighetene de trenger for å mestre livet. Som lærer får du gleden og utfordringen av å lede slike prosesser. Med solid faglig kunnskap og pedagogisk teft, er læreren nøkkel til motivasjon og læring. 

Det er fabelaktig gøy å undervise emner som en brenner for. 

Det er også stimulerende for egen utvikling. Det skjer så mye spennende i undervisningssituasjonen. Undring og rare spørsmål, men også smil, læringsglede og spontane utbrudd. 

Naturligvis er det også krevende å undervise, men det er kjempespennende å observere læring og utvikling hos barn.

Lærerutdanning er en nydelig gave å gi seg selv, og veldig kjærkommet for samfunnet. Man utvikler faglige interesser og får fascinerende innsikt i hvordan barn og unge lærer. Hva er det egentlig som skjer i hode og kropp når en øver på brøk eller lager en hylle? Pedagogikk og læringsteorier er kliss nytt når det kommer til videregående – et superspennende fagfelt!

Vi lever i en turbulent verden, men det er denne vakre jorden som er livsgrunnlaget vårt. Kunnskap om språk, samfunnsfag og teknologi er grenseløst viktig for en grønn og god fremtid. Det er barnehagebarn og elever som er den fremtiden. De trenger en dyktig lærer som viser vei mot morgendagen. 

Er det deg? 

Vil du få din mening på trykk i Studvest?

  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 3500 tegn, eller 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Powered by Labrador CMS