Debatt

Akademika virker for studentene!

Studentene og studentpolitikerne er altså ikke enige i lederen Studvest publiserte 25. oktober.

Det er ingen automatikk i at Akademika skal få monopol på norske lærested, skriver daglig leder Arnstein Bjørke. FOTO: (F.v.) Thomas Brun og Iben Jorde
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Bruk av arealer på campus til fast fagbokhandel er til studentenes beste. Dette er det enighet om blant norske studenter som har fagbokhandel på campus i dag. Vi vet også at forelesere og forskere ved norske universitet og høgskoler mener at fagbokhandelen er en viktig del av tilbudet på campus, sammen med gode fagbibliotek, andre studentvelferdstjenester og kollokvierom. 

Studentparlamentet ved UiB har nettopp gitt et svært tydelig svar til de som lurte på om studentpolitikerne synes det er viktig med fagbokhandel på campus. Forslaget fra Venstrealliansen om å fjerne Akademika fra Studentsenteret til fordel for friarealer, fikk bare forslagsstillernes fire stemmer. 

Studentpolitikerne som stemte for fagbokhandel, er helt på linje med norske studenter. I en ny nasjonal undersøkelse fra Opinion, som offentliggjøres neste uke, svarer 69 prosent av studentene, som i dag har fagbokhandel på campus, at dette tilbudet er viktig for dem. Den samme tendensen er gjeldende for UiB-studentene i undersøkelsen.

Vi i Akademika er svært glade for en så tydelig melding fra både studentpolitikere og studenter. Ikke minst for alle våre ansatte i Akademika på Studentsenteret på UiB, som bruker arbeidstiden sin på å sørge for at dere studenter får tak i pensumbøkene dere skal ha til rett tid. Det varmer også å lese Anna Aurora Ekeland Bjørklys tydelige forklaring på hvorfor det er fornuftig med en god fagbokhandel på campus i Studvest 25. oktober. 

Akademika er en garantist for at dere får tak i pensumlitteraturen som foreleser setter opp, og vi gjør alt vi kan for at den skal være i hyllene når dere trenger den. Vi hjelper til å sjekke om bøkene på pensumlistene kan skaffes, vi bestiller fra norske og utenlandske forlag, forhandler priser og sørger for frakt fra kontinentet og til Bergen, vi purrer forlag på leveringstider, vi lager pensumpakker og setter opp bøkene i hyllene – sånn at de er klare når dere kommer på campus etter sommer- og juleferier.

Studentene og studentpolitikerne er altså ikke enige i lederen Studvest publiserte 25. oktober, i forkant av avstemmingen. Lederen preges også av noen misforståelser, som trenger oppklaring. 

Det er ingen automatikk i at Akademika skal få monopol på norske lærested. Det finnes en rekke gode samskipnadsdrevne bokhandlere ved norske lærested. Akademika var også drevet av samskipnader i mange år, men av økonomiske årsaker ønsket ikke disse å drive lenger. Forlagshuset Vigmostad & Bjørke gikk i 2014 inn og reddet Akademika, og tilbudet på campus, og har klart å drive fagbokhandelen videre til nå. Det må sies at det er små marginer, og regnskapstallene de siste årene har vært svært krevende. Det er ikke mange aktører som ønsker denne jobben.

Videre er det riktig at det finnes mange gode nettbutikker, både norske og utenlandske – og det er helt riktig at studentene handler mye brukt. Det er likevel store forskjeller på en fagbokhandel på campus, hvor du kan møte fagpersoner som kan gi råd om hvilket pensum du trenger, hvordan du kan legge opp lesing og repetering, som kan trøste deg før eksamen og gi deg motivasjon til å komme gjennom – og en nettbutikk med chatbot. 

Pop-up er glimrende på campus som har få fag med mange studenter. Vi gjennomfører dette mange steder i landet. På et universitet som UiB vil dette i praksis ikke fungere, rett og slett fordi summen av alle boktitler som er oppført på en eller flere litteraturlister er langt større enn det som vil være mulig å ha i en pop-up bokhandel. Det er heller ikke sannsynlig at noen av allmennbokhandlene i sentrum har kapasitet til å ha hele bredden i nødvendig faglitteratur.

Når dette er sagt, så skal vi bruke tid framover på å lage bedre tjenester til studentene ved UiB. Vi jobber med å forbedre de fysiske tjenestene, skaffe bedre priser og å lage gode digitale tjenester. I dette arbeidet ser vi fram til en god dialog med studentene ved UiB. 

Vil du få din mening på trykk i Studvest?
  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS