Bergen kommune bør tilby flere praksisplasser for studenter

Jeg har tatt til orde for at kommunen skal ta invitere byens studenter til å bli en aktiv bidragsyter for å utvikle kommunen, og håper at bystyret deler dette målet, skriver Andreas Madsen Berg.

HÅPEFULL: Bystyremedlem og student Berg håper bystyret støtter hans forslag i juni.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg. Innholdet står for forfatterens regning.

Utdanningsinstitusjonene i Bergen er blant byens store styrker. Studentene ved universitetet og høyskolene bidrar til en levende frivillighet og et livlig kulturliv, men ikke minst til kunnskap som kan drive verdiskapingen i regionen videre.

Dette er en stor ressurs for Bergen kommune, ikke bare som et grunnlag for rekruttering av høykompetent arbeidstakere, men også på grunn av muligheten en nær tilknytning til ledende fagmiljø gir kommunen vår. Dette er en tilknytning som fortsatt har stort potensiale.

Ledende fagmiljøer innen offentlig forvaltning, juss, økonomi og utallige andre fagområder er ikke bare en ressurs for privat næringsliv, men også for det offentlige. Potensialet for å drive en kunnskapsbasert utvikling av kommunens tjenester burde ikke begrenses til innenfor rådhusets vegger, men i større grad åpnes opp for byens utdanningsinstitusjoner.

Utvikling og innovasjon koster, men vi er helt avhengig av å styrke den lokale kunnskapsutviklingen for at vi skal kunne løse fremtidens utfordringer. Jeg har tatt til orde for at kommunen skal ta invitere byens studenter til å bli aktive bidragsytere i arbeidet med å utvikle kommunen, og håper at bystyret deler dette målet.

Mitt forsalg om at kommunen skal tilby minst én praksis- eller traineestilling per 1000 årsverk vil gi en betydelig økning i antallet studenter som får erfaring fra innsiden av Bergen kommune. Det som kanskje vil bety enda mer er om kommunen etablerer et stipend for studenter som ønsker å skrive sin masteroppgave om kommunens tjenester eller organiseringen av kommunen vår.

Dette kan være positivt for kommunens egen utvikling og bidra til at flere ønsker å forbli i Bergen og muligens søke fast arbeid i kommunen.

Jeg håper at dette er noe som bystyret vil støtte under behandlingen av temaplan for studenter i juni.

Vil du få din mening på trykk i Studvest?
  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, framstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS