De som stiller til valg må gjøre en innsats

Man kan ikke bare peke på arbeidsutvalget og universitetet over den lave valgdeltakelsen. Jeg savner driv fra listene i studentparlamentet. 

Publisert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I Studvest 9. mai påpeker listeleder for Moderat Liste, Anne Aurora Ekeland Bjørkly, at «arbeidsutvalget har et særskilt ansvar for å opprettholde en god valgoppslutning og at “universitetsledelsen kunne også tatt tak og vist at de bryr seg om stemmen og legitimiteten til Studentparlamentet».

Ja – begge instanser har en viktig rolle i studentvalget. Både studentparlamentets arbeidsutvalg og universitetsledelsen bør være på tilbudssiden. I tillegg har studentenes valgstyre en sentral rolle i å gjennomføre valg med høyest mulig deltakelse.

Men: De som stiller til valg har også et ansvar.

Mens deltakelsen i parlamentsvalget gikk ned i år, har deltakelsen i universitetsstyrevalget gått opp. De siste årene har den ligget stabilt under 10%, men i år gikk den flere prosent fram og ble nesten høyere enn i parlamentsvalget. Mitt inntrykk er at både jeg og de andre kandidatene har bidratt til dette ved å aktivt oppsøke studentene og gjøre seg tilgjengelig for hele studentmassen så langt det lot seg gjøre. Det er slik studentvalgkamp skal være.

Hvorfor har deltakelsen da gått ned i parlamentsvalget?

Jeg savner innsats fra listene. Listene har vært med på valgtorg i valguken, men jeg har – med få unntak – opplevd at det stort sett er der de har blitt stående. Når det er valgkamp må man også våge å oppsøke studentene. Ikke alle løper til kantinen med en gang de hører at noen deler ut energidrikk.

Neste år bør listene være litt frekke. Løp rundt på lesesalene, tilby et flygeblad og en drops, og ta over en forelesning i noen minutter. Ikke forvent at studentene besøker dere. 

Et annet problem er rekruttering. I år har vi ikke bare hatt færre lister enn på mange år, vi har også hatt svært få kandidater på listene. Det vil si færre navn, færre venner, færre kolleger man kan gi personstemmer og slengere til.

Når store lister med store nettverk som Grønn Liste og Realistlista forsvinner, er det naturlig at flere sitter hjemme. Når man i tillegg sliter med å få folk til å stille til valg for de gjenværende listene, blir det vanskeligere å skape engasjement. Å ha kjente navn eller mange venner på listen skaper synlighet. Studentdemokratiet er stort, men ikke større enn at noen få venner som mobiliserer, og får sine venner til å stå på liste, kan utgjøre en betydelig forskjell.

Derfor bør man begynne tidlig med rekrutteringen neste år. Bruk studentorganisasjonene du er med i aktivt til å rekruttere. Få med studentlaget i partiet som er tilknyttet listen din, om aktuelt. Jo flere du får med på listen, jo flere har du som kan spørre en venn om å spørre ti venner til.

Høyere valgdeltakelse er noe alle må legge inn en innsats for - det kan ikke bare komme ovenfra og ned. I år opplevde jeg at styrekandidatene la seg mer i selen, og det håper jeg listene også vil gjøre i 2025.

For ordens skyld: Undertegnede stilte også som 11. kandidat for Venstrealliansen i årets studentvalg, men skriver dette innlegget i kraft av å være tidligere kandidat til Universitetsstyret.

Powered by Labrador CMS