Dekanen svarer:

– Universiteter skal ha en annen funksjon enn andre samfunnsinstitusjoner, og bruk av boikott i denne saken vil føre til at vi i mange andre saker må vurdere samme virkemiddel.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Terje Einarsen og Geir Kjell Andersland har i et innlegg i Studvest 5. mars i klare ordelag tatt til orde for at Det juridiske fakultet bør avslutte avtalen om studentutveksling som vi har med universitetet i Tel Aviv.

Bakgrunnen for innlegget var et oppslag i BT den 28. februar.

Som jeg sa til BT, har jeg all forståelse for de som tar til orde for boikott fordi bruken av israelsk militærmakt fører til ufattelige mange dødsfall og lidelser for sivilbefolkningen i Gaza. 

Samtidig er det motargumenter mot boikott. Universiteter skal ha en annen funksjon enn andre samfunnsinstitusjoner, og bruk av boikott i denne saken vil føre til at vi i mange andre saker må vurdere samme virkemiddel.

Universitetsstyret skal drøfte boikott som virkemiddel på styremøtet torsdag 7. mars, mens fakultetsstyret vårt vil få spørsmålet om avslutning av avtalen med Tel Aviv University på sakskartet til møtet 19. mars. 

I tråd med våre regler for saksbehandling vil jeg der sammen med fakultetsdirektøren legge frem mitt syn, og mer utførlig redegjøre for argumenter for og mot boikott.

Powered by Labrador CMS