Debatt

Private og offentlige aktører kan sammen få fart på sakene

Private utleieboliger er et viktig supplement til Sammens prosjekter, mener Chris Jørgen K. Rødland og Fredrik Brogstad fra Høyre.

FOTO: Toril Sunde Apelthun
Publisert Sist oppdatert

Rødts bystyrekandidater, Sunniva Andresdottir Vik og Henrik Madsen, skriver i et innlegg i Studvest at det er på tide å bygge rimelige og sentrumsnære studentboliger. Det er vi skjønt enige i, men om veien til målet er vi nok rykende uenige; Høyre mener at vi må ta i bruk både offentlige og private krefter for å bygge flere sentrale studentboliger. 

Bergen er og skal være en ledende studentby. Da må vi også legge til rette for flere studentboliger. At vi kun kan tilby studentboliger til 13 prosent av studentene er ikke godt nok i landets nest største by. For å øke dekningsgraden må Sammen gjøres i stand til å bygge flere studentboliger, men vi må også ha to tanker i hodet samtidig: Private utleieboliger er et viktig – og helt nødvendig – supplement til Sammens prosjekter. 

Vi har ingen tro på at Rødts forslag om å kunstig subsidiere sentrale tomter til Sammen for å kurere mangelen på studentboliger. For det første finnes det ikke nok sentrale kommunale tomter, og for det andre har vi mer tro på et offentlig-privat samarbeid. 

I de to siste bystyreperiodene har det blitt realisert svært få studentboligprosjekter. Vi vet at Sammen har ønsket å bygge flere prosjekter, men har blitt stoppet av treige kommunale prosesser og et lite ambisiøst Ap-ledet byråd. Slik bør det absolutt ikke være. 

Private utbyggere opplever akkurat det samme. Kommuneplanen fra 2019 gjør det dyrt og vanskelig å få realisert en rekke boligprosjekter i Bergen, og ved å fjerne en rekke utbyggingsområder har tomteprisene også gått betraktelig opp. Det går kun utover oss som skal leie eller eie bolig. 

Mange prosjekter har stoppet opp i Bergen. Områdereguleringsplanene for Fyllingsdalen, Laksevåg og Indre Arna, står alle i kø i den kommunale kvernen. Flere av prosessene startet for over ti år siden. Vi har stor forståelse for at private boligbyggere som i utgangspunktet kunne bidratt til å bygge enda flere studentboliger, heller ser til andre byer. Nylig ble det også kjent at Byarena-prosjektet ved Store Lungegårdsvann, et prosjekt med planer om en mulig studentboligdel, er blitt satt på is på grunn av et vaklende Ap-ledet byråd. Denne trenden må vi snu. 

Løsningen er klokkeklar: Reguleringstempoet må opp, og vi må legge til rette for at det kan bygges på flere områder enn i dag. Det inkluderer også tanken om flytende studentboliger på Dokken, et initiativ vi heier høylytt på. Vi er også åpen for å etablere studentboliger i nye områder, som for eksempel Arna, Fyllingsdalen, Askøy og Øygarden. Ikke minst må vi gjenetablere et tett og tillitsfullt samarbeid mellom politikere og utbyggere. De vet hvor skoen trykker, og hvordan vi hurtigst mulig kan få bygget mer. 

Ved å stimulere til et privat og offentlig samarbeid, kan vi få fart på studentboligbyggingen igjen. Bergen kommune må bidra til at Sammen kan bygge flere studentboliger – og må samtidig sikre at private aktører får bidra i studentboligdugnaden. 

Vil du få din mening på trykk i Studvest?
  • Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, framstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.
Powered by Labrador CMS