Debatt

Studenters tilgang til pensum har blitt svekket

Sosialdemokratisk Liste vil ta kampen for at studenter igjen skal ha tilgang til Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling!

Publisert Sist oppdatert

Frem til 22. Mars i år har studenter hatt mulighet til å søke om tilgang til bøker i ved Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling. 

Det har på ingen vært en perfekt løsning, med store begrensninger, åtte timers tilgang og at svært få kan låne materialet samtidig. For mange studenter har dette allikevel vært et foretrukket alternativ enn å måtte betale for hele boken dersom det kun er noen få kapitler som er pensum. I noen emner har dette alternativet faktisk vært eneste mulighet, da noen bøker ikke en gang er tilgjengelig for studenter å kjøpe. 

Nå har vi mistet denne muligheten.

Det er svært problematisk at denne endringen skjer midt i semesteret, og på kort varsel. Jeg tar selv et emne som blir rammet svært hardt av dette, med deler av pensum som kun tilgjengelig gjennom Nasjonalbiblioteket. 

Jeg stiller meg undrende til at denne endringen i det hele tatt skjer. Dette føles som en tydelig nedprioritering av studenter, og at prinsipper som «Open access» tydeligvis ikke gjelder for oss studenter. Det vil fremover bare være tilgang for vitenskapelige ansatte, noe som igjen viser hva som prioriteres. Studenter er fremtidige vitenskapelige ansatte, og burde kunne benytte seg ordninger som dette gjennom deres studier. 

Jeg vil på vegne av Sosialdemokratisk Liste sette denne saken på dagsorden både under den kommende valgperioden til Studentparlamentet 19. – 28. april, men desto viktigere til den kommende perioden til Studentparlamentet. Sosialdemokratisk Liste er sterkt kritisk til at dette gjennomføres, og hvilken holdning til studenter dette viser. 

Vi vil ta kampen for at studenter igjen skal ha tilgang til Nasjonalbibliotekets digitale pensumsamling!

Powered by Labrador CMS