Du har sannsynligvis sett navnet på organisasjonene når du betaler semesteravgift. Hva driver de egentlig med?

SAIH BERGEN. Nestleder Ingvild Stensland og leder Maria Lie Jordheim i SAIH Bergen ønsker å bidra til at alle får rett til utdanning.


Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, kjent som SAIH, er Norges største solidaritetsorganisasjon for studenter og akademikere. Organisasjonen jobber for å sikre retten til utdanning og akademisk frihet i hele verden, blant annet gjennom ordningen «SAIH-tieren». 

Når man betaler semesteravgiften ved blant annet Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen Arkitektskole (BAS), NLA Høgskolen og ved Skrivekunstakademiet kan man velge å betale 40 kroner til SAIH. Disse pengene går til, og forvaltes av, organisasjonen SAIH sentralt. 

Leder av SAIHs lokallag i Bergen og jusstudent, Maria Lie Jordheim, forteller at tieren handler om solidaritet. Men SAIHs lokallag i Bergen jobber først og fremst kampanjerettet, gjennom debatter og andre aktiviteter, og får ikke sin støtte gjennom «tierne». Deen får de fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

– Vi som studenter i Norge er prisgitt muligheten til å ta den utdanningen vi ønsker, og vi i SAIH Bergen anser det da også som en selvfølge at vi skal bidra til at andre studenter får den samme muligheten, sier Jordheim.

Jordheim forteller at SAIH har 30 samarbeidsorganisasjoner i syv land som på ulike måter jobber opp mot retten til utdanning i sine samfunn. 

Organisasjonen SAIH mener at den beste måten å bidra til endring på er å jobbe med de organisasjonene som har lokal forankring – fordi de kjenner sitt eget samfunn best.

UTDANNING. Nestleder i SAIH Bergen, Ingvild Stensland, sier at avkolonisering av akademia handler om å inkludere flere perspektiver i forskningen.

– Eksemplene på dette er studentorganisasjoner, urfolksuniversiteter, lærerorganisasjoner og forskerorganisasjoner, utdyper Jordheim.

Debatt om den frivillige tieren i organisasjonen

Nylig skapte førsteårsstudent ved Universitetet i Oslo (UiO) Jack Chen debatt med et leserinnlegg først publisert i nettavisen Khrono. Der problematiserte han at SAIH vil ha «avkolonisering av akademia». 

SAIH sentralt mener at avkolonisering av akademia dreier seg om at man stiller spørsmål knyttet til hva som anerkjennes som kunnskap, og hvem som får forvalte kunnskapen. De mener at avkolonisering handler å være maktkritisk og synliggjøre kompleksitet og mangfold, kommer det frem på deres nettsider.

Til tross for at det ikke er lokallagene som administrerer «tierne», har ledelsen i SAIH Bergen likevel tanker om hva som ligger i denne debatten: 

– SAIH mener at utdanning skal være tilgjengelig, inkluderende og kvalitetssikker. Avkolonisering vil bidra til å fremme alle disse tre aspektene. Vi mener derfor at dette ligger i kjernen av retten til utdanning.

– Kan dere forstå at ideen om avkolonisering av akademia og akademisk frihet kan havne i konflikt med hverandre?

– Vi ønsker å fremme forskning og akademisk frihet. Avkolonisering av akademia handler om å inkludere flere perspektiver i forskningen. Dermed ser jeg ikke hvordan de to jobber mot hverandre, men vil heller argumentere for at de jobber sammen med hverandre, forklarer nestleder i Bergen SAIH, Ingvild Stensland.

Hun peker på at de hadde en kampanje hvor vi viste hvordan kjønnsstudier hadde blitt forbudt i Ungarn, blant annet.

Leder Jordheim legger til:

– Vi synes ikke at avkolonisering knebler akademisk frihet. Det handler jo mest om å være litt bevisst på hva vi lærer om, og hvor det kommer fra.

Annet samarbeid på NHH

Norges Handelshøyskole (NHH) har valgt en annen bistandsordning som går gjennom NHH Aid, etter at NHHS, studentforening på NHH, i 2019 besluttet å avslutte samarbeidet med SAIH. 

– Vi har reagert på at SAIH tar en del tydelige politiske standpunkt utover bistandsformålet, sa daværende eksternansvarlig i NHHS, Linn Antonie Solheim, til Studvest i 2019. 

NHH Aid har nå et felles prosjekt med sin signaturpartner UNICEF Norge, kalt «Education of Malawi». Ordningen er tilsvarende SAIHs ordning, hvor studentene kan betale en andel sammen med studentavgiften.

– Hver student kan selv velge om de ønsker å donere penger til oss eller ikke, men for de som ønsker ligger avgiften på opptil 50 kroner, sier økonomiansvarlig i NHH Aid, Silje Torjusson Uthaug.

I tillegg til dette gjennomfører de «Aksjonsuken», hvor det arrangeres ulike aktiviteter som bistandsløp, kanonballturnering og kakekonkurranser. Idrettslagene engasjerer seg også ved å konkurrere mot hverandre for å samle inn penger. 

– «Education of Malawi» er ikke bare et NHH Aid-prosjekt, men også et prosjekt som engasjerer store deler av skolen. Særlig gjennom Aksjonsuken, forklarer Uthaug og utdyper videre:

– Det å få muligheten til å engasjere seg og se fremgang i et felles prosjekt, gir en større giverglede blant studentmassen og ikke minst tilhørighet. 

Kommentarer

kommentarer