Se det for deg – du er endelig ferdig med mange års utdanning, du har kapret drømmejobben, huslån er tatt opp, og første barn er på vei.

Foto: Oda Sønnervik, Illustrasjonsfoto: Silje Helene Dahle


Begreper:

Så får du beskjed av arbeidsgiver om at bedriften er konkurs og at du må kontakte noen hun kaller for bobestyrer for videre spørsmål – hva skjer egentlig nå?

Ved åpning av konkurs vil tingretten oppnevne en bobestyrer. Bobestyreren er en advokat som fra nå av utgjør den nye «ledelsen» i bedriften og har ansvaret for å ta hånd om konkursboet etter forhenværende drift. Din tidligere arbeidsgiver har ikke lenger noen bestemmelsesrett når det kommer til din arbeidssituasjon. Konkursboet må vanligvis innen tre uker bestemme seg for hva som skal skje med bedriften og dens arbeidstakere.

Fra det tidspunktet boet tar over ansvaret for bedriften, har boet hovedsakelig tre valg. Boet kan velge å legge ned driften på dagen. Dette medfører at de ikke trer inn i arbeidskontrakten din i det hele tatt og du står uten jobb. De kan også velge å fortsette driften som før, eller å overdra og selge bedriften til nye eiere. De tre ulike hovedalternativene medfører ulike konsekvenser for deg som arbeidstaker. Disse blir redegjort for i det følgende.

1. Boet legger ned driften

Hvis driften av arbeidsplassen din legges ned, skal du innen tre uker fra konkursdagen få beskjed av bobestyrer om at de ikke trer inn i arbeidskontrakten din. Dette medfører at du ikke får anledningen til å jobbe ut den oppsigelsestiden som følger av kontrakten. For å få utbetalt lønnen du har krav på må du melde i fra til konkursboet. Dersom det ikke er nok penger i boet, sender bobestyrer kravet ditt videre til NAV lønnsgaranti. Du vil også få lønn i inntil 30 dager etter konkursåpning. Heldigvis har du som arbeidstaker i Norge et spesielt vern når det gjelder utbetaling av rettmessig lønn når bedriften du jobber for går konkurs. I denne situasjonen er det viktig å huske at du har en tapsbegrensningsplikt ovenfor boet, det er derfor viktig å aktivt søke nytt arbeid.

2. Bedriften overdras til nye eiere

Dersom bedriften overdras til nye eiere før konkursåpning har du et vern mot usaklig oppsigelse og vil derfor ha rett til å fortsette i samme stilling som før. Dersom bedrifter overdras etter konkursåpning er rettstilstanden litt mer usikker. Det generelle utgangspunktet er at du fortsatt har fortrinnsrett på samme stilling hos ny arbeidsgiver, men her kan flere nye forhold gjøre seg gjeldende. Et kutt i antall arbeidsplasser kan eksempelvis gjøre at mange ikke får fortsette i jobben etter virksomhetsoverdragelsen. I denne prosessen er bobestyrer pliktig til å holde deg godt orientert.

3. Boet fortsetter driften

Bestemmer bobestyrer at driften av selskapet skal fortsette, vil din gjeldende arbeidskontrakt fortsette å være gyldig, og dine rettigheter som arbeidstaker er derfor hovedsakelig de samme som før konkursen. Den lønnen du opparbeider deg vil nå løpende utbetales av boet. Den viktigste formelle endringen er at dere nå har en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, uavhengig av oppsigelsesfristen du hadde hos tidligere arbeidsgiver.

Sist, men ikke minst – du er alltid pliktig til å møte på jobb dagen etter konkursåpning! 

Kommentarer

kommentarer