Det foregår et historisk valg der to kvinnelige rektorkandidater frir til deg om din tillit. De ber ydmykt om å tiltre rollen som universitetets øverste leder, og makten ligger i dine hender.

Illustrasjonsbilde: Andreas Fjellanger


Annonse

Dette er en rett vi studenter ikke skal ta for gitt. Det er nemlig ikke mange studenter som kan skilte med denne muligheten. Universitetet i Bergen (UiB) er kun ett av tre utdanningsinstitusjoner i landet som fortsatt velger egen rektor.

Hvorfor er dette så viktig egentlig, tenker du sikkert? Hvorfor kan ikke vi bare la utdanningsinstitusjonene ansette rektor selv, og hvorfor skal jeg måtte ta meg tiden med å stemme? De ansatte vet vel best?

Rektorvalget finner sted hvert fjerde år. Som dine tillitsvalgte i Studentparlamentet har vi hatt stort fokus på å verne om de demokratiske prinsippene.

Å stille til valg er å be om om tillit. Rektor skal vise seg tilliten verdig når hun trer inn på Musèplass til høsten, og levere på valgløftene som er gitt under valgkampen. Disse løftene finner en ikke i en ansettelsesprosess.

Årets valg er også på mange måter et historisk valg, der to såpass dyktige og velkjente kandidater stiller. Disse to har sittet i rektorat sammen hittil, og stiller nå mot hverandre. Det er også et historisk valg med tanke på at begge er kvinner. Vi må helt tilbake til 1999 for å finne første og siste kvinnelige rektor ved UiB.

Det er nå hele åtte år siden siste reelle rektorvalg. Åtte år! Mye har skjedd siden 2013. Et sterkt universitetsdemokrati er både viktig for et velfungerende demokrati i samfunnet og for oss som breddeuniversitet og kunnskapsinstitusjon med stolte tradisjoner å ivareta.

Rektorvalgene gir oss dessuten en helt unik mulighet til å fronte studentenes saker. Vi fronter nå saker som er blitt jobbet for gjennom en årrekke. Dette er saker studentene ikke har fått gjennomslag for i inneværende periode. Et av våre første og største gjennomslag i rektorvalget er at studentleder (som øverste tillitsvalgt for studentene) skal være fast representert i rektors ledergruppe sammen med dekanene.

Pandemien har ført til full digitalisering av undervisningshverdagen, og vi jobber nå for å sikre at vi tar med oss de positive erfaringene videre. Vi skal ikke tilbake til en «normal» hverdag, i hvert fall ikke slik vi en gang kjente til hverdagen før 12. mars 2020. Vi skal tilbake til et UiB 2.0, der vi tar lærdom av den hurtige digitaliseringen.

Et aktivt campusliv er viktig, men å tro at vi ikke skal videreføre velfungerende digitale læringsressurser som et supplement til den fysiske undervisningen ville være lite hensiktsmessig – spesielt med tanke på den økte gjennomføringsgraden vi har sett i høst. Vi vil derfor jobbe for at universitetet skal fortsette å streame og tilgjengeliggjøre opptak av all undervisning.

Studentparlamentet jobber også blant annet med å få på plass lovnad om bøter for forsinket sensur og å bedre undervisernes pedagogiske og digitale kompetanse. En sak som lenge har stått på studentenes agenda er også døgnåpne lesesaler, som vi nå endelig har fått lovnader fra rektorteamene om.

Begge team har jobbet på spreng de siste ukenefor å synliggjøre seg og sine plattformer for studentene. Du finner all informasjon lett tilgjengelig på deres nettsider teamhagen.no og teamsamdal.no, i tillegg til på UiBs nettsider. Det positive med den digitale hverdagen er at du kan se alt dette i ettertid på nett. Oddrun Samdal og Margareth Hagen har med sine prorektorkandidater Nils Gunnar Kvamstø og Pinar Heggernes takket ja til alt av debatter og vært tilgjengelige for oss. De har omtrent løpt rundt som hodeløse høns i ukene før rektorvalget, mellom de syv fakultetene.

Det minste vi skylder de, er å bruke stemmeretten og sørge for god legitimitet i den viktige rollen de skal utføre som universitetets øverste leder.

Vi kan ikke sove i timen nå – vi har et demokrati å forsvare!


Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Kommentarer

kommentarer