Det humanistiske fakultet ved UiB fikk flere varsler om sjenerende røyking utenfor skolen. Nå håper de nye skilt skal løse problemet.

SJENERENDE. Det humanistiske fakultet har fått flere klager over sjenerende røykelukt utenfor fakultetet. – Jeg har nok merket det én eller to ganger i uken, sier student Sigrid Sandal. FOTO: BEATE FELDE.


– Folk står og røyker rett foran luftinntaket, og så lukter det sur røyk på den ene langsiden, sier Sigrid Sandal.

Hun er student ved Det humanistiske fakultet (HF). Fakultetet har den siste tiden mottatt flere klager på sjenerende røykelukt ved Sydneshaugen skole, hvor HF-studentene holder til.

– Det er tre personer som har klaget over sjenerende røyking gjennom Si fra-systemet, men dette er absolutt ikke den mest alvorlige kategorien i systemet, sier dekan ved fakultetet, Jørgen Magnus Sejersted.

Skal sette opp nye skilt

Sejersted klargjør også at det er sigarettrøyk som har ligget bak meldingene.

– Det er sigarettrøyk, absolutt, sier han.

Etter at klagene kom inn reagerte fakultetet med å sende ut en epost til alle studenter på fakultetet, hvor de minner på studentene om at det er røykeforbud ved inngangspartiene på Sydneshaugen.

NYTT SKILT. Det er røykeforbud ved inngangspartiene på Sydneshaugen, men flere klager tyder på at ikke alle har fått med seg forbudet. FOTO: BEATE FELDE.

Sejersted sier at saken er sendt videre til eiendomsavdelingen, som kommer til å sette opp nye skilt.

Det ser Sandal på som en god ting.

– Det er bare et lite skilt der nå, så det er bra at man setter opp nye skilt.

Merker lukten jevnlig

Hun forteller videre at hun merker røyklukten jevnlig, om enn ikke hver dag.

– Jeg har nok merket det én eller to ganger i uken. Folk er ikke klar over at de røyker rett utenfor luftinntaket, sier Sandal.

Ifølge Sejersted handler klagene om at folk har røykt under hvelvet ved hovedinngangen, det vil si mot Sydnesplassen.

– Det er noen som har klaget på at folk røyker ved «undergangen» der, forteller Sejersted.

– Problemet er ikke at folk står og røyker foran dørene, men at luftinntaket sprer det gjennom etasjene, mener Sandal.

Kommentarer

kommentarer