Flest studenter ønsker at regjeringen forbyr nikab ved universiteter og høyskoler, viser ny undersøkelse. – Jeg trodde flere studenter var imot et slikt forbud, sier eksternansvarlig Kristoffer Bakke i NHHS.

OVERRASKET: Eksternansvarlig Kristoffer Bakke i NHHS er svært overrasket over at fire av ti studenter vil forby bruk av nikab på universiteter og høyskoler. FOTO: Benedetta Bellotti/NHHS


Annonse

41 prosent av norske studenter mener at det ikke bør være lov å gå med nikab på universiteter og høyskoler, skriver Universitas. Tallene kommer fra en undersøkelse utført av Sentio, på oppdrag fra Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Samtidig er 39 prosent av studentene positive til bruk av nikab, mens 20 prosent svarte «vet ikke». Til sammen har 1000 studenter i hele Norge har blitt spurt.

Regjeringen foreslo i juni i fjor å innføre et forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner. De mener plaggene gjør kommunikasjonen mellom student og underviser vanskeligere.

– Trodde flere var imot

Tallene som kommer fram i undersøkelsen er svært overraskende for eksternansvarlig i Norges Handelshøyskoles studentforening, Kristoffer Bakke.

– Jeg trodde flere studenter var imot et slikt forbud, blant annet fordi Norsk studentorganisasjon har hatt en krystallklar holdning mot det, sier han.

Bakke forteller at studentforeningen på NHH ikke har noen offisiell politikk på området, men han ser ikke på et forbud som et behov.

– Det handler om lik rett utdanning. Derfor må man trå varsomt hvis man skal utfordre den retten. Spesielt på et studie som økonomi, hvor uniform ikke er en problemstilling og derfor er det mindre grunn til å diktere hvordan folk skal se ut, sier Bakke.

UiB og NHH kritiske

Flere utdanningsinstitusjoner har vært kritiske til forslaget. Universitetet i Bergen skriver i et brev til regjeringen at de mener religiøse klesplagg ikke skal hindre at noen kan ta utdanning og at «et generelt forbud er uforenelig med prinsippet om lik rett til utdanning».

Norges handelshøyskole, ved tidligere rektor Frøystein Gjesdal, karakteriserer forslaget som både fremmedartet og dramatisk i sitt høringssvar til regjeringen. De foretrekker samtale og praktiske tiltak for å løse eventuelle problemer, og kan heller ikke se at behovet for et forbud verken er dokumentert eller sannsynliggjort.

Kommentarer

kommentarer