Å lykkes «til tross» for å være kvinne, vold mot kvinner, lik representasjon, forventninger til kjønnsroller og kvinnehelse. Se hva kvinnene som former studentbergen tenker om kvinnedagen.

Øverst fra venstre: Sunniva Bakke, Cecilie Ailin Ekren, Therese Romslo Saltskår, Maria Jordheim. Nederst fra venstre: Helena Haldorsen, Caroline Gran Rugland, Sara Mørlan, Misha Mohammadi. Foto: Andrea Olsen og Anna Jakobsen. Pressefoto: Eryk Czapp


I dag er det kvinnedagen 8. mars. Vi har tatt en prat med åtte kvinner som former studentbyen Bergen i år.

Maria Jordheim (21)
RAFTOLEDER. Maria Jordheim (21).

Hvem: Studerer rettsvitenskap ved UiB og er leder for Raftostiftelsens studentgruppe, arrangementansvarlig for FN-studentene Bergen og nestleder for Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) Bergen.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– For meg er kvinnedagen en dag som på en veldig fin måte bringer hele verden sammen, og som markerer et fellesskap og en styrke ved det å være kvinne som det føles utrolig fint å være en del av. I tillegg er det for meg også en dag hvor jeg setter enormt pris på alle de fantastiske kvinnene jeg har i livet mitt!

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022?

– Det beste er nok alle de kule kvinnene vi kan se opp til i dag! En haug av forbilder som gjør mye viktig for samfunnet. Det verste er nok at det fortsatt er en type sjargong for kvinner som fortsatt blir akseptert. Jeg synes det er helt merkelig at man fortsatt bruker «karrierekvinne», men aldri «karrieremann». Og selvfølgelig at man ikke kan stå og tisse!

Hva er en ting du er stolt over å ha gjennomført gjennom i vervet ditt?

– I FN-studentene Bergen holdt vi et arrangement om papirløse migranters situasjon i Norge, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Det var mitt lille hjertebarn fordi jeg syns tematikken er så utrolig viktig og så lite belyst i media, og derfor var det veldig gøy at vi fikk det til og at så mange dukket opp! 

Cecilie Ailin Ekren (25)
LEDER FOR STUDENTRÅDET BREISTEIN: Cecilie Ailin Ekren (25)

Hvem: Studerer grunnskolelærer på NLA Høgskolen. Er leder for Studentrådet Breistein, og aktiv i Skeivt Kristent Nettverks undergruppe, Regnbueakademiet på NLA Høgskolen.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– For meg er kvinnedagen en viktig påminnelse om at endring er mulig, og at vi ikke må gi opp. Både en feiring av det vi har fått til så langt av positiv endring gjennom årevis med aktivisme, men også en påminnelse om at mye gjenstår.

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022?

– Det er utrolig mye jeg synes er bra med å kunne være kvinne i Norge i 2022. Noe som stikker ut for meg er hvor mye økonomisk frihet jeg har vokst opp med sammenlignet med mine bestemødre. Det er likevel mye som gjenstår i kvinnekampen. For meg er vold mot kvinner, og da spesielt seksuell vold og lovverket rundt det, en viktig kampsak. I sånne saker er mørketallene høye fordi kvinner er redd for å ikke bli trodd, eller for at det ikke vil lede til dom uansett.

Hva er en ting du er stolt over å ha gjennomført gjennom vervet ditt?

– Jeg er blant annet stolt over å ha gitt NLA Breistein-studenter et ansikt og en tydelig stemme i studentpolitikken. Jeg er også stolt over å få være med å skape en arena for skeive studenter ved NLA gjennom Regnbueakademiet.

Sara Mørland (23)
DAGLIG LEDER PÅ KVARTERET. Sara Mørland (23).

Hvem: Lektorstudent ved Universitetet i Bergen (UiB) og daglig leder for Det Akademiske Kvarter.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Først og fremst, er det bursdagen min! Men det er jo en feiring av hvor langt vi har kommet med likestilling, i tillegg til en motivasjon for hvor mye mer vi må jobbe med. 

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022? 

– Vi har aldri vært mer likestilt og fått så mye gjennomslag som vi har i dag, det er nok det beste. Det verste er hvor forskjellig det er å være kvinne i ulike deler av verden. Det er mye lettere å være kvinne i Norge enn mange andre steder.

Hva er en ting du er stolt over å ha gjennomført gjennom vervet ditt? Eller i student-Bergen?

– Jeg har bare sittet i tre måneder, men jeg er stolt over at vi får til en årsfest og markering av de frivillige. At de frivillige har kommet seg gjennom pandemien. Men det handler mye om hva vi sammen har klart å få til. 

Therese Romslo Saltskår (24)
ÅRETS UNDERVISER: Therese Romslo Saltskår (24).

Hvem: Studerer master i anvend og utregningsorientert matematikk og er undervisningsassistent på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat), UiB. Ble kåret til «årets underviser» på fakultetet forrige semester, stemt frem av studentene.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Det er en veldig viktig dag for meg, spesielt fordi det får løftet frem det viktige arbeidet kvinner gjør, særlig i yrker som tidligere har vært mannsdominert. Likestilling burde jo vært selvsagt, men det er veldig gøy å ha en dag hvor man kan løfte frem kvinner og vise at vi har minst like mye å bidra med, også i realfagsverden. 

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022? 

– Det beste for meg nå er å bidra til å bryte kjønnsnormene innenfor akademia. I mitt fagfelt, matematikk, er det fortsatt stor overvekt av menn. Det verste med å være kvinne innenfor matematikk, er at det er altfor stort fokus på at du er en kvinnelig matematiker. At du utmerker deg til tross for at du er kvinne, på en måte.

Er det noe du er stolt av å ha oppnådd som undervisningsassistent?

– Jeg er veldig stolt over å ha fått undervisningsprisen, som første student. Det er veldig gøy at innsatsen vi undervisningsassistenter legger ned blir sidestilt med undervisningen til foreleserne, og at vi kan bane vei for andre studenter og den viktige jobben vi gjør på universitetet. 

Misha Mohammadi (24) 
PRESIDENT I BISO BERGEN. Misha Mohammadi (24). Pressefoto: Erik Czapp

Hvem: Studerer forretningsjus og økonomi på Handelhøyskolen BI og er president i BI Student Organisation (BISO) Bergen. 

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Som kvinnelig student på en handelshøyskole, er det spesielt viktig å markere dagen som en kvinnelig leder. Da jeg som minoritetskvinne gikk inn i denne stillingen, var jeg kjempenervøs. Kvinnedagen kan tilrettelegge for at flere kvinner deltar! 

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022?

– Det beste er at vi har kommet veldig langt med likestilling i Norge og det verste er vel at vi har fortsatt en veldig lang vei å gå, og vi må ikke miste fokus i jobben med å synliggjøre kvinner – også i studentmiljøet. 

Noe du er stolt av å ha gjennomført gjennom vervet ditt? 

– Først og fremst er jeg veldig stolt av de flinke jentene vi har i ledelsen i BISO, som tidligere var mannsdominert. I tillegg er jeg stolt av markeringen vi har av kvinnedagen på BI og egen «jentekveld» i næringslivsuka, hvor vi intviterer kvinnelige ledere til å prate. 

Helena Haldorsen (23)
LEDER FOR VELFERDSTINGET VEST. Helena Haldorsen (23)

Hvem: Leder for Velferdstinget Vest (VT Vest) og leder Bergenshus Arbeiderparti.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Kvinnedagen betyr veldig mye. På dagen markerer vi at likestillingen har kommet langt i Norge og i Norden. Vi er likevel langt fra ferdig, dette gjelder lønn, kvinner i politikken, næringslivet, kjønnsroller og forventninger.

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022? 

– Det beste er at vi har så og si de samme rettighetene som menn. Vi ser også at det kommer flere kvinner inn i næringslivet og i politikken. Noe jeg reagerer på og opplever som nærmest farlig er at det forskes altfor lite på kvinnehelse og utfordringer knyttet til den kvinnelige biologiske kroppen.

Er det noe du er stolt over å ha gjennomført gjennom vervet ditt?

– En utfordring i studentpolitikken er at man får påbegynt mange prosesser og ikke gjennomført, men jeg synes vi har klart å løfte organisasjoner eksternt. Jeg synes vi er flinke til å se de utfordringene som er, lytte til innspill og ta det med oss videre.

Caroline Gran Rugland (23)
ARRANGEMENTSJEF I UKEN. Caroline Gran Rugland (23)

Hvem: Studerer økonomi og administrasjon på Norges Handelshøyskole (NHH) og er arrangementsjef for UKEN.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– Den har egentlig ikke hatt noe voldsom betydning, utenom at jeg synes det er en dag som bør markeres. Selv om kvinnedagen kanskje ikke er så viktig for nordmenn flest er det viktig at kampen fortsetter, særlig for resten av verden. Absolutt en viktig dag, selvom vi er veldig heldige i Norge!

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022? 

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet langt i den norske likestillingskampen, og at vi har så mange kvinnelige toppledere. Det høres kanskje tullete ut, men det er ikke så ille å være kvinne i Norge, synes jeg. Men i fokuset på kvinnehelse har vi en del igjen.

Hva er en ting du er stolt over å ha gjennomført for studentmiljøet i Bergen?

– Det er masse! Generelt er jeg stolt over at vi i UKEN har klart å holde liv og sosialt samhold og skape en festival i en så krevende planleggingstid.

Sunniva Bakke (23)
STYREMEDLEM I SAMMEN: Sunniva Bakke (23)

Hvem: Studerer master i samfunnsarbeid på Høgskolen på Vestlandet (HVL) og er styremedlem i Sammen, i tillegg til flere verv på HVL.

Hva betyr kvinnedagen for deg?

– 8. mars er en viktig dag, og den minner meg på hvor heldig jeg er som en ung kvinne i Norge. Uten de beinharde kampene for kvinners rettigheter i sosiale og politiske bevegelser verden over, hadde mitt liv sett veldig annerledes ut. Ikke minst er kvinnedagen viktig fordi den minner oss på at kampen for kvinners posisjon ikke er over.

Hva er det beste og verste med å være kvinne i 2022? 

– Det beste med å være kvinne i Norge i 2022 er at jeg bor i et land der jeg føler meg trygg og at jeg har rettigheter som gir meg muligheter til å få til akkurat det jeg vil! Men jeg opplever også at folk er opptatt av å mene noe om hva en kvinne kan og ikke kan gjøre. Det er utrolig synd når forventinger til hva en kvinne skal være og gjøre, hindrer oss i å tørre å satse på det vi vil og er helt kapable til å klare!

Hva er en ting du er stolt over å ha gjennomført for studentmiljøet i Bergen?

– Det har vært vanskelig å holde liv i studentkulturen i pandemitiden og jeg er veldig stolt av å ha bidratt til å skape et større studentengasjement på HVL gjennom mine verv i Kjernestyret i BTS og Studentersamfundet ved HVL. Jeg har jobbet mye for at det skal være kjekt å engasjere seg i en studentorganisasjon. Jeg er kjempefornøyd med å se at hardt arbeid lønner seg og at vi endelig begynner å bevege oss tilbake til mer normale tider med engasjerte studenter!

Kommentarer

kommentarer