Når du endelig har blitt enig med utleier og funnet en fet kis til å overta, kan du likevel ikke senke skuldrene helt, skriver saksbehandler.


Fakta

Det nærmer seg nytt år og nytt semester. Noen kjenner seg kanskje klar for å flytte bort fra kalde, trygge Norge til fordel for mer spennende, utfordrende og kulturelle omgivelser. Andre har kanskje funnet ut at de har tatt seg vann over hodet, eller rett og slett innsett at de er drittlei studiet.

Under planleggingen av hva fremtiden skal bringe, oppdager du at leiekontrakten ikke kan sies opp før i juli 2021, og utleier er lite samarbeidsvillig. Hva gjør du? 

Kan utleier nekte fremleie? 

Dersom du ikke får sagt opp kontrakten før du må flytte, kan en løsning være å fremleie. Fremleie betyr at leietakeren overdrar de rettighetene og pliktene vedkommende har etter leiekontrakten til en ny leietaker, uten selv å avslutte leieforholdet med utleier. Hovedleietakeren flytter ut, og fremleietakeren flytter inn. 

Hvorvidt man kan fremleie leiligheten eller ikke, er som oftest regulert i leiekontrakten som du har inngått med utleier. Etter de fleste leiekontrakter er fremleie regulert som forbudt, med mindre du får særlig godkjenning fra utleier. Dette er også hovedregelen etter loven. 

Dersom du ønsker å fremleie, vil Jussformidlingen anbefale deg å ta kontakt med utleier så raskt som mulig, slik at eventuelt samtykke kan bli gitt. For å få godkjenning fra utleier bør leietakeren levere en skriftlig søknad om fremleie, da utleier etter loven har en svarfrist på én måned fra han eller hun mottar en slik søknad. Dersom utleier ikke svarer innen fristen, skal søknaden regnes som godkjent. 

Husk at hvis dere ved avtaleinngåelsen avtalte at du som leietaker skal ha en fremleierett, så har du normalt rett til å fremleie så lenge leieforholdet varer. Dette betyr at utleier ikke kan ombestemme seg eller trekke tilbake retten til å fremleie hvis utleier ikke er fornøyd med den nye fremleietakeren du har funnet. 

Fremleie ut bindingstid ved tidsbestemte leieavtaler 

I mange tilfeller er leiekontrakten tidsbestemt, og det er fortsatt lenge til juli 2021. Noen utleiere er kjipere enn andre, så hvis utleier ikke godkjenner fremleie for resten av leietiden, kan du kreve at utleier gir en saklig grunn til hvorfor han nekter deg i å fremleie. Dersom utleier nekter deg i å fremleie uten å gi en saklig grunn til dette, kan man som leietaker si opp leiligheten med en tre måneders oppsigelsesfrist. Det anbefales derfor at du er litt tidlig på ballen, slik at du vet hvilke muligheter du har når nyåret nærmer seg. 

Hovedleietakeren har hovedansvar 

Når du endelig har blitt enig med utleier og funnet en fet kis til å overta, kan du likevel ikke senke skuldrene helt. Til tross for at du kanskje sitter på andre siden av jorda og nyter en forfriskende paraplydrink, forsvinner ikke pliktene du har etter leieavtalen overfor utleier. Som hovedleietaker er du fremdeles bundet av kontrakten du inngikk med utleier. Dette betyr at det er du som er ansvarlig for å vedlikeholde boligen, og for å betale husleie. Dette gjelder selv om fremleietaker skulle finne på å prioriterer å bruke husleien på en fuktig kveld på byen eller på nye Diemme-sko. Du har selvfølgelig krav på å få disse pengene tilbake fra fremleietakeren etter avtalen, men dette er ofte lettere sagt enn gjort. 

Jussformidlingen anbefaler deg derfor bare å fremleie boligen når det er helt nødvendig. Hvis det skulle vise seg at det er vanskelig å få tilbake pengene fra fremleieren eller du opplever andre uoverensstemmelser med utleier og fremleietaker, kan Jussformidlingen gi deg en hjelpende hånd.

Kommentarer

kommentarer