SV vil gi studentene 30.000 kroner ekstra å rutte med. – SV har ingen troverdighet når de snakker om studielån, kommenterer statssekretær Bjørn Haugstad (H).


Dette er «G»

– Vi vil ha flere heltidsstudenter. For å få til dette har vi planer om å øke studiestøtten med omtrent 30.000 kroner, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han ønsker også å øke stipendandelen i studiestøtten. I dag blir 40 prosent av studielånet slettet om du tar 30 studiepoeng i semesteret. Lysbakken vil altså øke denne prosenten.

– Mange studenter er avhengige av en jobb ved siden av studiene. Da får de mindre tid til studiene enn dem som får økonomisk hjelp fra mor og far. Slike ulikheter har vi lyst til å bekjempe ved å øke studiestøtten og stipendandelen, slik at alle får lik rett til utdanning, sier han.

Sist gikk det nedover

SV-lederens lovnader høres unektelig gode ut for den jevne student. Men sist partiet satt i regjering gikk det motsatt i retning: Studiestøtten sank til et historisk bunnivå målt opp mot grunnbeløpet i folketrygden (se faktaboks). Etter fire år med blåblå regjering er studiestøtten nå høyere enn da den rødgrønne regjeringen ga seg etter stortingsvalget i 2013.

– Hvorfor skal studentene tro på at dere er best for dem når man ser på sammenligningene mellom deres forrige regjering og den sittende regjeringen?

– Vi har en «track-record» som viser at vi prioriterer studentene. Sist vi satt i regjering fulgte vi kravene Norsk studentorganisasjon hadde satt om antall nye studentboliger. Og ved valget i 2013 var vi tydelige på at vi ønsket 2500 nye studentboliger årlig, svarer Lysbakken.

– SV har ingen troverdighet
FEIL. Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet mener Audun Lysbakken tar feil i sin påstand om studiestøtten. FOTO: Marte Garmann (Kunnskapsdepartementet)

IKKE TROA. Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet mener Audun Lysbakken og SV mangler troverdighet når de sier at de vil øke studiestøtten. FOTO: Marte Garmann (Kunnskapsdepartementet)

Ingen i Kunnskapsdepartementets politiske ledelse har kunnet se seg tid til et intervju om dette, men statssekretær Bjørn Haugstad (H) skriver følgende i en epost til Studvest:

«Jeg ser ikke at SV har noen troverdighet i spørsmålet om studiefinansiering. De hadde det ansvaret i åtte år uten å løfte den en krone utover forventet prisstigning».

I tillegg viser han til at den sittende regjeringen har økt studentenes kjøpekraft hvert eneste år, og flere år også utover forventet lønnsvekst.

«Dessuten har vi, sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti, startet opptrapping til 11 måneder studiestøtte. Med høstens budsjett er opptrappingen halvveis, og norske studenter har nå nesten 9000 kroner mer i kjøpekraft enn de hadde da vi tok over etter åtte år rødgrønn stillstand».

Det ble også bygget færre studentboliger under SV regjeringsperiode enn det den blåblå regjeringen har gitt tilskudd til nå.

Vil ha flere studentboliger

SV går også til valg på å bygge minimum 4000 nye studentboliger i året.

– Boligmarkedet er helt bananas. Studenter må betale mye penger for å ha et sted å bo. Folk kjøper flere boliger og spekulerer i prisene. Studentboliger er en bra løsning for studenter, og det hjelper til med å holde prisnivået ellers på markedet nede, uttaler partilederen.

Fra 2005 til 2013 ga den rødgrønne regjeringen tilskudd til 1000 studentboliger i året. Den blåblå regjeringen har gitt dobbelt så mye studentboligstøtte i denne regjeringsperioden. Det gir Lysbakken dem cred for, samtidig som han fortsatt vil ha flere.

– De skal ha honnør for at de har gjort det, og det er veldig bra for studentene! sier han.

– Men hvis det er så viktig med studentboliger, hvorfor ga dere ikke støtte til mer i sist regjeringsperiode?

– Det var det NSO stilte krav om da, så det var det vi ga tilskudd til. Nå vil vi gi støtte til mer.

Kommentarer

kommentarer