I januar sto 40 nye studentboliger klare på Frydenbø.

NYE STUDENTBOLIGER. Fra januar av sto 40 nye studentboliger klare på Frydenbø.


Annonse

I januar fikk studentene ved Frydenbø studentboliger nye naboer. Ved siden av de eksisterende 41 studentboligene, har sammen nå bygget 40 nye.

Erik Tande har jobbet med flere av studentboligprosjekter, blant annet Brann stadion, og har vært prosjektleder for de 40 nye boligene på Frydenbø.

– Vi ønsker helst å tilby studentene noe nærme studieplassen, forteller Tande.

Nært studiested. Prosjektleder Erik Tande forteller at de ønsker å tilby studentene boliger nærme studieplassen sin
Fokus på miljø

Den nye bygningen knytter det «nye» og «gamle» bygget sammen, og studentboligene blir én enhet.

Hvordan bygger man en studentbolig annerledes enn en vanlig boligblokk?

– Det er viktig at både kjøkken og bad er bra med tanke på vedlikehold, forklarer prosjektlederen.

Tande forklarer videre at de opplever at kjøkkenet ofte blir slitt hos studenter, og da er det viktig med bedre kvalitet.

I tillegg har det vært fokusert på miljø under konstruksjonen av det nye bygget. Tande forteller at de har gjort en del tiltak for å gjøre både bygget og driften mer miljøvennlig. Et av tiltakene er at hovedkonstruksjonen i massivt tre. 

Avfallshåndteringen er også forbedret, ved en komprimeringsløsning. Dette fører til at renovasjonsbilen sjeldnere trenger å kjøre innom for å hente avfall.

Miljøvennlig. Den nye avfallshåndtering skal gi mindre miljøfotavtrykk enn tidligere.
Begeistret for nye boliger

Direktør for Sammen bolig, Stein Ove Halhjem, er spesielt begeistret for de nye studentboligene.

– Det er et fint tilskudd til flere studentboliger som har blitt tatt godt imot. Det er også et utrolig bra bygg å bo i, legger han til.

Nytt fellesrom. På bildet kan man se det nye fellesrommet som alle 81 boenheter på Frydenbø kan benytte seg av

Halhjem er opptatt av at det er viktig å bruke de ressursene man har. Der hvor «nye» Frydenbø nå står, var det bare en parkeringsplass som ble lite brukt.

– Da må man se mulighetene.Vi valgte derfor å bygge en studentbolig der, spesielt med tanke på at den lå såpass sentralt, sier Halljem.

Han forteller at de er takknemlige for å ha hatt tålmodige naboer rundt seg under byggeprosessen.

Hallhjem håper også at miljøfottrykket ved studentboligene vil gå ned gjennom bruk av det renovasjonsanlegget, samt at naboene blir med på den nye avfallshåndteringen.

Bruke ressursene. Direktør for Sammen Bolig, Stein Ove Halhjem syntes det er viktig å bruke ressursene man har. ARKIVFOTO: Anna Jakobsen
Viktig at studentene ikke blir utnyttet

Lederen for Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, er veldig fornøyd med at det blir bygget flere studentboliger.

– Det er viktig at man får flere studentboliger som er i god stand og har sentral beliggenhet, forteller Arneberg.

Hun forklarer videre at det viktig at studentboligene kan konkurrere med markedet, slik at prisene ikke blir presset opp.

Fornøyd. Anette Arneberg er veldig fornøyd med at det blir bygget nye studentboliger sentralt. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Vi er veldig opptatt av at studentene er en utsatt gruppe når det gjelder boliger, og det derfor viktig med gode tiltak for at studentene ikke skal bli utnyttet på boligmarkedet.

Arneberg understreker at det er viktig med gode boligtilbud til studentene, for eksempel via Sammen, og at studentene har påvirkningskraft.

Kommentarer

kommentarer