Fagkomiteen ved det psykologiske fakultet informerte ikke om tidligere voldsanklager mot gjesteforeleseren. – Studentene vil kanskje bli farget av hans kontroversielle metoder, sier student.

GJEST: Fagkomiteen ved psykologisk fakultet arrangerer foredrag om anvendt atferdspsykologi, men arrangøren har ikke informert om at foreleseren har vært i retten for anklager om bruk av vold og tvang. FOTOKOLLASJ: TORIL S. APELTHUN/PRIVAT.


Annonse

Fredag morgen arrangerer fagkomiteen ved psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) et foredrag der psykolog Jens Erik Skår skal snakke om anvendt atferdsanalyse. I 2003 var han involvert i en rettssak der han var anklaget for ulovlig bruk av tvang og vold i sin behandling.

Han ble først dømt for ulovlig bruk av tvang i tingretten, men ble senere frikjent i lagmannsretten.

På Facebook-siden til foredraget på fredag har fagkomiteen valgt å ikke informere om Skårs historie. Det får logopedstudent Adele Soggemoen til å reagere.

For studenter som skal lære om anvendt atferdsanalyse er det viktig å vite om lovene rundt tvang og makt. Studentene vil kanskje bli farget av hans metoder, som er kontroversielle, og dermed få et feilaktig inntrykk av hva som er lov, sier Soggemoen.

Selv om Skår ble frikjent av retten, mener Soggemoen at studentene skulle blitt informert om historien hans.  

Hvis han holder seg til reglene om temaet, er det selvfølgelig greit. Men da kunne de like gjerne fått en foredragsholder som ikke var like kontroversiell, sier hun.

– Ikke relevant

Skår ble mye omtalt i media etter å ha blitt anmeldt av Fylkeslegen og Fylkesmannen i Rogaland på starten av 2000-tallet, blant annet Stavanger Aftenblad, som meldte at han ble fratatt autorisasjonen av Statens helsetilsyn. Begrunnelsen var at han hadde en grov mangel på faglig innsikt og en uforsvarlig virksomhet.

I 2004 fikk han autorisasjonen tilbake.

Han ble også frikjent for alle anklagene i lagmannsretten. Retten mente, ifølge Stavanger Aftenblad, at tvangsbruken var en utprøving av en behandling, og at målet med behandlingen, som var å unngå bruk av reimer og innelåsing av pasienten, betydde at Skår ikke hadde forsettlig utsatt pasienten med vold og tvang

Nestleder i fagkomiteen, og hovedarrangør for foredraget på fredag, Ida Wennerstrand, mener det ikke er relevant for gjestene å vite om Skårs historie.

 Vi vil invitere en med kunnskap om emner vi ikke går så dypt inn i på studiet. Han ble anklaget for maktmisbruk, men ble frikjent i retten, sier Wennerstrand.

Hun legger til at atferdsanalyse har en mørk historie, men at det ikke betyr at Skårs metoder ikke er gode.

– Dette er feilaktige anklager fra over 20 år siden, og det er ikke rett at dette følger han enda.

– Ikke meningen å skjule noe

Leder for fagkomiteen, Heidi Øhren, stiller seg bak Wennerstrands forklaring. Hun forsvarer invitasjonen med at Skår er en av dem som driver mye med emnet, og har mye kunnskap på feltet.

 Det har ikke vært meningen å skjule noe. Når arrangementet har blitt delt i Facebookgrupper, har det blitt nevnt at han er omdiskutert, sier Øhren, og legger til at de åpner for spørsmål fra tilhørerne på slutten av møtet.

Skår selv mener det hele blir uten substans, og at det er et uttrykk for det han kaller den norske gapestokken.

Foredraget blir om noe helt annet. Dette er hevnlystne folk som bare vil holde liv i en diskusjon. De ser ut til å glemme at jeg ble frifunnet, og fikk erstatning, sier han, og legger til at han vil svare på alle spørsmål som måtte komme om emnet.

Når han blir presentert for Soggemoens påstand om at metodene hans er kontroversielle, svarer han:

– Nå henter jeg min praksis fra vitenskapelige former for psykologi, og vitenskap kan nok være kontroversielt. Ellers er psykologi og psykiatri full av kontroverser.

Kommentarer

kommentarer