LESERINNLEGG: Kampen mot seksuelle overgrep finnes overalt: i køen til Calibar en lørdagskveld, på lesesalen, på deltidsjobben eller i kollektivet.


Debatt

I Studvest onsdag kunne vi lese at over tre prosent av kvinnelige studenter har blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av studietiden. Man anslår samtidig at ti prosent av kvinner opplever voldtekt i løpet av livet, mot én prosent av menn. Og selvfølgelig, mørketallene er store.

Dette berører oss fordi vi alle statistisk sett kjenner en eller flere personer som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Derfor er det utrolig viktig at vi snakker om det og er bevisste på hvordan seksuelle overgrep faktisk påvirker samfunnet rundt oss og ikke minst menneskene som blir utsatt for dette.

Studenter og unge er en av de mest utsatte gruppene i samfunnet – tallene Studvest presenterer viser dette tydelig. Det er også grunn til å tro at terskelen er høyere for studenter og andre unge for å søke hjelp etter et overgrep enn for andre samfunnsgrupper. Skammen etter et seksuelt overgrep er ubeskrivelig. Legger man til et sosialt press eller for mye alkohol kan dette effektivt stoppe noen fra å søke hjelp. For mange kan det ta år før de forteller om hva de har blitt utsatt for. Vi som enkeltmennesker kan gjøre utrolig mye i kampen mot seksuelle overgrep, rett og slett ved å stille opp for hverandre.

En av studentlivets utfordringer kan derfor være en av dets styrker. Studenter bor nærme hverandre, de spiser sammen og leser sammen. Studenter er daglig omgitt av likesinnede, enten man har en stor omgangskrets eller en liten, nær vennegjeng. Bruk dette – vær tilstede for hverandre.

Kampen mot seksuelle overgrep finnes overalt: i køen til Calibar en lørdagskveld, på lesesalen, på deltidsjobben eller i kollektivet. Hvis du ser noe, si ifra. Hvis noen forteller deg om at de er utsatt for et overgrep, lytt. Ikke press de til å anmelde eller «kom med løsninger på problemet». Lytt, og gi de tid og rom til å fortelle.

Gitt omfanget av seksuelle overgrep betyr det at de fleste av oss også kjenner en overgriper.  Og selv om grove overfallsvoldtekter absolutt skjer, blir de aller fleste overgrep begått av noen offeret kjente. Den store majoriteten av disse er voksne menn og unge gutter. Derfor er det rart at vi hører så lite fra denne gruppen i debattene om nettopp dette. Så gutter, vær mann nok til å snakke om seksuelle overgrep! Gå foran som eksempler for andre menn og ikke minst yngre gutter.

Står du på et utsted og ser noen som er ute av stand til å ta hånd om seg selv, enten de er jenter eller gutter, hjelp de hjem. Ser du noen som ikke klarer å holde fingrene for seg selv eller snakker nedverdigende til andre, gi beskjed om at dette ikke er greit.

Dette er åpenbart for de fleste, men det må gjentas igjen og igjen. Ofte er det de mest åpenbare tingene vi glemmer i hverdagen.

Kommentarer

kommentarer