Dagens begrunnelse for at studenter ikke skal motta dagpenger holder ikke mål.

DAGPENGER. Deltidsansatte studenter betaler skatt på samme måte som andre arbeidstakere, og er ikke mindre avhengige av inntekten. PRESSEFOTO: Jussformidlingen, ILLUSTRASJON: Maria Fjell


Annonse

Selv om en student mister sin arbeidsinntekt, avslår likevel Nav majoriteten av studenters søknader om dagpenger. Begrunnelsen? Nav mener at en innvilgelse vil stride med intensjonen med dagpengeordningen. 

Nav forklarer dette blant annet med at dagpenger til studenter vil føre til en urimelig forskjellsbehandling av personer som har tjent opp rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen gjennom lån eller selvfinansiering.

Det virker som at forklaringen baserer seg på at det kun finnes to kategorier av studenter: de som kun jobber for å finansiere studieløpet og de som kun lever på studielån og stipend.

Realiteten er likevel at mange studenter må både jobbe og motta lån for å få endene til å møtes. En månedlig inntekt på kr 8 615 dekker for mange knapt de faste utgiftene til husleie, mat, strøm og transport. 

Da pandemien inntraff mottok mange fulltidsstudenter over hele landet tilbud om mer lån, i stedet for dagpenger under permitteringsperioden. Argumentet at man ikke var en «reell arbeidstaker» føltes som et slag i trynet.

Deltidsansatte studenter betaler skatt på samme måte som andre arbeidstakere, og er ikke mindre avhengige av inntekten. Mange opplevde at tilleggslånet heller ikke tilsvarte inntekten de hadde i deltidsjobben. Meldinger om studenter som så seg nødt til å slutte på studiet, flytte hjem til foreldrene og strevde med å få endene til å møtes selv med lånet, var ikke uvanlige. 

I april 2020 kunne derimot Regjeringen stolt presentere et nytt forslag, som skulle gjøre det enklere å kombinere dagpenger med studenttilværelsen. Regjeringen beskriver løsningen som «nye regler som gjør det langt enklere for arbeidsledige og permitterte å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning».

Lovforslaget omfatter likevel kun studenter over 30 år som tar 15 studiepoeng per semester, altså 50 prosent studieprogresjon. Det vil si at fulltidsstudenter med deltidsjobb fremdeles utelates fra dagpengeordningen. 

Hva er status nå? Studenter er fremdeles overrepresentert i serviceyrker, en bransje spesielt utsatt for permitteringer igjennom pandemien. Studielånet er heller ikke økt til et nivå som den gjengse student kan overleve på alene og de aller, aller fleste fulltidsstudenter er utelukket fra dagpengeordningen.

Selv om samfunnet har åpnet og de permitterte i er tilbake på jobb, bør vi ta lærdom for å være bedre forberedt dersom en lignende situasjon oppstår. Slik situasjonen er i dag er står studenter med deltidsjobb fremdeles på bar bakke ved permittering, uten mulighet for dagpenger.

Hva er løsningen? Jussformidlingen mener at Regjeringen enten må øke studielånet slik at studenters deltidsjobb ikke er nødvendig, eller så må lovgiver på banen slik at fulltidsstudenter omfattes av dagpengeordningen. Dagens begrunnelse for at studenter ikke skal motta dagpenger holder ikke mål.

En ting er nemlig sikkert: Permitteringer kan også forekomme uten en pandemi og det rammer enkeltstudenter og deres økonomi uforholdsmessig hardt.

I disse tilfellene er det liten grunn til å tro at Regjeringen vil tilby tilleggslån tilsvarende det studenter ble tilbudt i 2020 og 2021. For disse er kanskje forbrukslån et alternativ? Fordi hei, litt ekstra lån er vel ikke så farlig? 

Kommentarer

kommentarer