Flere titalls smittede skiller utdanningsinstitusjonene.

I PARKEN. Benedicte Reigstad (30) og Johannes Mørch (24) tester forbipasserende i parken.


I solsteken nederst i Nygårdsparken sitter sykepleier Benedicte Reigstad (30) og medisinstudent Johannes Mørch (24) bak en pult fylt til randen av munnbind, plasthansker og hurtigtester. 

Dette er én av fem hurtigtest-stasjoner på som Universitet i Bergen har plassert på universitetsområdet.

Mørch går fjerde året på medisinstudiet og jobber på hurtigteststasjonen.

– De fleste er positive til testing ettersom det er så lettvint og gir grønt koronapass i 24 timer, sier Mørch. 

I motsetning til de ordinære PCR-testene, skal hurtigtestene kun tas i fra neseborene.

– Det er hyggelig stemning i parken, så vi bare huker tak i studenter som tusler forbi og tilbyr dem en test, sier Reigstad og smiler. 

Utbrudd på SV

Fredag ettermiddag fikk studenter ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet (SV) melding om at resten av arrangementene i fadderuken var avlyst på grunn av kroronasmitte.

Ved fakultetet var det åtte studenter som testet positivt for korona da de testet seg på universitetets hurtigteststasjon.

Rektor ved UiB Margareth Hagen sa at det var grunn til å tro å det er sammenheng mellom smittetilfellene, og oppfordret alle på fakultetet til å teste seg umiddelbart.

AVLYSTE. Fadderuken ved Sv-fakultetet ble avlyst da åtte studenter testet positivt på fredagen.

I forbindelse med utbruddet ble det satt opp en ekstra hurtigteststasjon utenfor SV-fakultetet

Med 33 positive hurtigtester er det UiB som har hatt flest positive prøver ved sine teststasjoner.

SV-fakultetet ble de eneste som måtte avlyse arrangementene i sin fadderuke.

Ingen fest uten test

Norges Handelshøyskole (NHH) hadde et tydelig motto gjennom fadderuken: Ingen fest uten test. Mye tyder på at både faddere og fadderbarn fulgte anbefalingen.

På skolen var det satt opp en hurtigteststasjon hvor studentene hadde mulighet til å teste seg.

I snitt testet nesten 1000 studenter seg på teststasjonen hver dag i løpet av uken. Kun én av testene var positiv for koronasmitte.

I fjor høst var situasjonen svært annerledes. Da var skolen under høyt medietrykk etter et større smitteutbrudd ved skolen. I år har de hatt ekstra fokus på smittevern.

– Vi kommuniserte tidlig at fadderuken er avhengig av en dugnad hvor alle bidrar, sier leder av fadderuken ved NHH, Christian Arstein.

INGEN FEST UTEN TEST: NHH hadde stort fokus på testing under fadderuken. Gjennom hele uken hadde de én positiv test.

Han forteller at de oppfordret alle som deltok på fadderuken om å teste seg hver dag og begrense kontakt med personer utenfor fadderuken.

– I forkant sa både Bergen kommune og selskapet som gjennomførte tester hos oss, International SOS, at vi måtte forberede oss på flere positive tester. Vi hadde aldri trodd at det skulle gå så bra som det gjorde, sier Arstein.

Nå har NHH en uke med rekruttering til de forskjellige gruppene i NHHS foran seg.

– I forbindelse med det vil vi ikke gjennomføre hurtigtesting, men vi har fått flere tusen selvtester som skal deles ut til gruppene, sier Arstein.

Selvtesting på HVL

– Vi har et opplegg for hurtigtesting hvor studentene tester seg selv. Hvis selvtesten er positiv skal de dra til en kommunal teststasjon for å ta en ordinær PCR-test, sier rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Gunnar Yttri.

I løpet av den første uken av fadderuken har HVL Bergen hatt tilgang til 3200 slike tester. Alle disse er blitt delt ut til studentene. 

HVL fører dermed ikke et eget register over smitte, men vil heller få opplysninger fra kommunen dersom det spores smitte til deres campus i Bergen.

– Vi har ikke fått noen slike opplysninger fra kommunen per dags dato, sier Yttri.

Selv om det dermed ikke er registrert noe smitte ved deres campus i Bergen, vil ikke Yttri utelukke at det kan være smitte blant høgskolens studenter. 

– Jeg ønsker ikke å tegne et rosenrødt bilde basert på dette. HVL ser alvorlig på smittesituasjon i Bergen, så vi vil fortsette å opprettholde gode smittevernrutiner på campus, forklarer rektoren.

Yttri fortelle videre at det har vært en travel uke for de fadderansvarlige blant studentene.

– De har ytret at de er glade for opplæringen de fikk i forkant av fadderuken, sier Yttri.

Fortsetter testingen

På UiB ble det i løpet av fadderuken gjennomført 8558 hurtigtester. I tillegg ble det, fra torsdag 19. august, delt ut 2500 selvtester.

– UiB våknet til liv i forrige mandag, og vi har gjennomført en fadderuke hvor mange faddere og ansatte har vært involvert. 

Det sier Margareth Hagen, rektor ved UiB. Hun er glad for at studentene tilbake i byen, men ser samtidig alvorlig på smittesituasjonen ved universitetet. 

Ifølge rektoren var antallet smittetilfeller fra UiBs teststasjoner mandag kveld steget til totalt 33 tilfeller.

HURTIGTEST. UiB har plassert ut fem hurtigteststasjoner i Bergen.

20 av disse kan kobles til Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, noe som vil påvirke studiestarten til studentene ved fakultetet. Her vil det bli noe endringer i undervisningsopplegg

I en e-post til Studvest skriver UiB at tilbudet med flere åpne teststasjoner på universitetets områder vil fortsette, også utover denne uken. Universitet vil justere testtilbudet i henhold til behov, pågang og smittesituasjon.

– Smitten vil selvsagt påvirke studiestarten til enkelte fagmiljøer, og særlig de som er smittet eller de som er plassert i karantene, sier rektoren ved UiB.

Ved de andre fakultetene vil studiestarten foregå som vanlig. 

Hagen er optimistisk for høstsemesteret og har gledet seg til studentene kommer. 

Også smitte ved HK

Høyskolen Kristiania (HK) ga også studentene tilbud om hurtigtest. De gjorde to teststasjoner tilgjengelig for sine studenter. Teststasjonene var også åpne for den generelle befolkningen. På den ene ble det utført omtrent 75-90 tester hver dag, mens på den andre ble totalt 60 personer testet.

Totalt ble det oppdaget tolv positive tester ved de teststasjonene som ble brukt av HK. Det er uvisst om de positive tilfellene er studenter ved HK.

Studvest har også forsøkt å kontakte Handelshøyskolen BI, men har ikke fått svar på henvendelsene.

Studvest retter: I den tidligere versjonen stod det at det var tolv smittetilfeller ved Høyskolen Kristiania. Studvest har fått opplyst at den generelle befolkningen også hadde tilgang til teststasjonene. Det ble ikke spurt om tilhørighet til høyskolen ved testing. Derfor er det uvisst om de tolv smittede personene var studenter ved HK. Rettelsen ble gjort 1. september klokken 18:48.

Kommentarer

kommentarer