Et lyssatt Teglverket huset mandag kveld rektordebatten. 22.mars går studenter og ansatte ved UiB til stemmeurnene for å velge enten Margareth Hagen eller Oddrunn Samdal som UiBs nye rektor.

MOTIVERTE. Det var to kampklare rektorkandidater som debatterte mot hverandre på Teglverket mandag kveld.


Mandag 15. mars møtte rektorkandidatene Margareth Hagen og Oddrun Samdal til debatt på Tegleverket.

Allerede under kveldens andre spørsmål fra programleder Sandra Lid Krumsvik, fikk publikum merke at det var to oppglødde rektorkandidater som var på scenen.

Kandidatene fikk spørsmål om akademia-avtalen til UiB, som gjør at UiB har investeringer i fossile selskapsfond. De tidligere professorene fikk spørsmål om de ville si opp avtalen dersom de ble valgt som universitetets nye rektor.

– Det første jeg gjorde da jeg overtok som rektor, var å undersøke om det var i investert i fossile fond. Det var det, og om jeg blir valgt vil jeg umiddelbart gjennomgå UiB sine investeringer, forklarte Hagen, som har vært rektor siden Dag Rune Olsen gikk av i januar.

FORPLIKTER TIL KLIMAENDFORPLIKTER. Margareth Hagen kunne forsikre salen om at UiB sine investeringer vil bli gjennomgått.

Hun møtte motvind fra sin Samdal, som understreket at hun går til valg med en klimaforsker som prorektor kandidat. Dersom Team-Samdal vinner valget, vil de prøve å reforhandle avtalen.

– En faktaopplysning; Det går ikke an å reforhandle den, da må du si den opp, kvitterte Hagen tilbake.

Skoleeksamen er ikke død

Underveis i debatten fikk kandidatene spørsmål fra studentene som fulgte debatten over nettet. Et av studentenes spørsmål var om rektorene ville avskaffe skoleeksamen.

– Jeg tror noen fag, som medisin, fortsatt trenger den type kvalitetssikring som en skoleeksamen gir. Bortsett fra det, tror jeg veldig få fag vil ha skoleeksamen om noen år, svarte Samdal.

FÆRRE EKSAMENER. Oddrun Samdal svarte studentene i salen at skoleeksamen bør benyttes bare på fag der det var høyst nødvendig.

Hagen på sin side trakk fram at selv om et sentralt valgløfte for hennes team er nye vurderingsformer så vil ikke skoleeksamen avskaffes med det første.

­– Jeg er opptatt av rettferdighet. Det stor forskjell på hva foreldre har av bøker hjemme. Jeg tror ikke skoleeksamen er død.

Enige om tverrfaglighet

Begge kandidatene understreket viktigheten av å satse på at studenter får flerfaglighet inn i bachelorgraden. Dette ville begge oppnå ved å legge til rette for at studenter kan studere på tvers av fakultetene.

Kandidatene var også enige om å styrke innsatsen for å inkludere de studentene som har falt utenfor på grunn av pandemien og ingen av dem ville sette maksgrenser på flyreiser for ansatte.

– Jeg merker jeg syns dere er litt for like, ymtet programlederen frampå.

Forskjellene kom i midlertidig klarere fram i debatten siste spørsmål.  På oppfordring om hva som skilte kandidatene steg temperaturen på scenen. Samdal resonnerte på følgende måte:

– Vi er enig om mye, men jeg tror mitt team synliggjør klarere hvordan vi skal nå målene.

Det var ikke Hagen enig i.

– Jeg håper ingen tror på myten som Oddrun serverer her med at vi er mindre konkrete. Det er ikke sant.

MOTIVERTE. Det var to kampklare rektorkandidater som debatterte mot hverandre på Teglverket mandag kveld.

Hagen trakk fram at det som skiller dem fra Samdal, er at hennes team legger sterkere vekt på kvalitet i studiene.

– Jeg tror vi understreker det demokratiske samhandlingen med studentene mye sterkere enn Samdal-plattformen, forklarte hun.

Samdal fikk likevel siste ordet i disputten på Teglverket.

– Jeg tenker at det er elektoratet som bestemmer. Nå er det opp til studentene å finne ut hvilken plattform de vil stille seg bak.

Se debatten her.

Fortsatt usikker på hvem du skal stemme på? Her er tre kjappe med kandiatene.

Oddrun Samdal

Utdanningsbakgrunn: Gikk lærerhøgskolen på det som i dag er HVL. Senere professor i helsevitenskap.

– Jeg forsket på det som gjør at vi mennesker trives.

Favorittbar i Bergen da du var student: – Vi var et veldig godt miljø på lærerhøgskolen, men vi hang faktisk ikke så mye sammen på kveldene. Men jeg er veldig opptatt av at alle fakultetene på UiB skal ha en egen student-bar nå da.

Viktigste valgløfte: – At studentene har en god studietid og kommer enda tettere på forskingen er det viktigste for plattformen vår.

Margareth Hagen

Utdanning: Mellomfag administrasjon og organisasjonsvitenskap. Hovedfag og doktorgrad i Italiensk litteratur. Skrev avhandlingen sin om italiensk politisk litteratur fra 1500-tallet.

Favorittbar i Bergen da du var student: – Hulen! Definitivt.  

Viktigste valgløfter: – Jeg har lyst å gjøre UiB til et enda bedre universitet for studentene. Med enda større kvalitet i studieprogrammene.Kommentarer

kommentarer