141 bergensstudenter sto fortsatt i boligkø hos Sammen 19. august.

FLERE BOLIGER. Flere partier ønsker å øke antallet studentboliger. De nyeste boligene i Bergen stod klare på Frydenbø i 2021. Arkivfoto: Silje Dahle


Disse partiene har punkter om studentboliger i sitt partiprogram:

30. juli hadde Sammen Bergen 1750 studenter i kø for å få studentbolig hos dem.

Kort tid etter ga Sammen beskjed om at de som fortsatt ønsket bolig måtte sende inn ny søknad.

– Dette er fordi vi tildeler boligene fortløpende. Når studenten har fått tilbudt bolig, har de noen dager på å svare på søknaden. Om de ikke er aktuelle lengre kastes verdifull tid bort på studenter som ikke ønsker boligen, sier pressekontakt i Sammen, Marita Monsen.

Sammen Bergen hadde rundt 2500 studentboliger å dele ut i år. Av dem gikk rundt 1000 til norske studenter, og 1500 til utvekslingsstudenter.

19. juli var det 141 studenter som fortsatt sto i boligkø. Hvorfor de resterende 1609 ikke lenger ønsket bolig hos Sammen, er de ikke sikre på.

– Men vi regner med at de har fått bolig på det private markedet, sier Monsen.

Større dekningsgrad

Studentboligundersøkelsen fra Norges Studentorganisasjon (NSO) viser at dekningsgraden for studentboliger i Bergen ligger på 13,65 prosent.

– Vi ønsker oss en dekningsgrad på 20 prosent, sier leder for NSO, Tuva Todnem Lund.

UNDER 5000. I Bergen er det 4793 studentboliger, mange av dem er i studentbyen på Fantoft. Arkivfoto: Henriette Frøysland Thorkildsen

For å nå målet nasjonalt, tilsvarer det 14.000 boliger. I Bergen, som har 4793 boliger, mangler rundt 2231 boliger for å få dekningsgraden opp til 20 prosent.

I tillegg ønsker NSO å forbedre kvaliteten på de allerede eksisterende studentboligene.

– Mange av dem er slitt og trenger oppgradering. Noen av dem må oppgraderes før de blir så slitt at byggene må rives, sier Lund.

Studenter vil bo sentrumsnært

Sammen ønsker selv å både oppgradere de eksisterende boligene og bygge flere. Det eneste som mangler er midler til å gjennomføre prosjektene.

– Vi er blant annet interessert i å bygge studentboliger på Dokken. Det er et område som er attraktivt for studenter, sier Monsen.

Hun forteller at det har blitt foreslått at Sammen kan bygge studentboliger i Arna, men at det ikke er noe de kunne tenke seg.

– For at studenter skal ville bo i studentboligene må de være sentrumsnære og ha god standard. Selv om det går tog er ikke studenter interessert i å bo i Arna, forklarer Monsen.

Dyrere privatmarked

I juli lå den gjennomsnittlige leieprisen på det private markedet i Bergen på 10.355 kroner ifølge tall fra Husleie.no. I juli 2020 lå leieprisen på 9676 kroner, og i februar 2020 lå prisen på 8323 kroner.

Flere partier er bekymret over prisøkningen i det private leiemarkedet, spesielt med tanke på studentene.

Både Arbeiderpartiet (Ap) og Miljøpartiet det Grønne (MDG) ønsker å øke antall studentboliger som bygges hvert år til 3000.

RIMELIG. Benjamin Jakobsen, Stortingskandidat for Ap, mener det er viktig at studenter får bo rimelig. Foto: Aurora Berg

– Det er viktig for studenter å bo rimelig. Når man hører historier om studenter som sjekker inn på hotell fordi det koster like mye som å leie en hybel har vi et problem, sier Benjamin Jakobsen, Stortingskandidat for Ap.

Han legger vekt på at et økende antall studentboliger vil hjelpe til å ta presset bort fra det private markedet, og som et resultat være med på å presse ned prisene.

I tillegg vil AP ha flere unge og studenter inn på boligmarkedet.

– Vi ønsker blant annet å gjøre det enklere å ta opp lån i husbanken. Kommer flere unge seg inn på boligmarkedet vil det også bli et mindre press for dem som ikke har økonomi til å kjøpe bolig, sier Jakobsen.

– Studentene straffes

Josefine Gjerde, stortingskandidat for MDG, er spesielt bekymret for det hun beskriver som “sultne bolighaier”.

– Det er studenter som straffes i sånne situasjoner. De ender opp i dyre boliger med dårlig kvalitet, sier hun.

PRIVAT. Josefine Gjerde, stortingskandidat for MDG, mener at flere studentboliger ikke. eren løsning i seg selv, da mange studenter og unge alltid vil befinne seg på det private markedet. Foto: Anna Jakobsen

Hun mener at flere studentboliger alene ikke kan være en løsning da både studenter og andre unge alltid vil være på det private markedet uansett.

– Vi vil gjøre det mindre attraktivt for kommersielle aktører å utnytte unge mennesker på boligmarkedet, sier Gjerde.

Dette bil de blant annet gjøre ved å gradvis å fjerne rentefradraget for boliglån og utrede økt beskatning på sekundærboliger.

Avhengig av politikken

NSO synes det er positivt at det private markedet leier ut til studentene, men vil sikre at det skjer under trygge rammer.

– Vi ønsker oss en EU-godkjenning på boliger, slik som vi har på biler, sier Lund.

Hun forteller at det kan føre til en lignende trygghet som studenter får når de leier en studentbolig.

En økning i studentboliger vil være avhengig av hva som gjennomføres av regjeringen som blir valgt i høst.

Kommentarer

kommentarer