Kontrollkomiteen har konkludert med at Varg Lukas Folkman var inhabil da han arbeidet med å fordele studentenes semesteravgift.

TREKKER SEG. Varg Lukas Folkman vil ikke lenger være en del av budsjettkomiteen. Her fra presentasjonen av budsjettet som han holdt under forrige VT-møte. FOTO: ADRIAN BRUDVIK


Dette er saken

«KK tolker Varg [Lukas Folkman] som inhabil og anbefaler at han trekker seg fra Budsjettkomiteen». Det skriver Velferdstinget Vest (VT) sin kontrollkomité i en mail til de som har søkt om å få penger fra semesteravgiften (se faktaboks) i dag.

Folkman bekrefter at han følger anbefalingen og trekker seg.

Grunnen til inhabiliteten er at Folkman forrige semester var ansvarlig redaktør i magasinet STOFF. Dette er en av organisasjonene Velferdstinget deler ut penger til.

Den tidligere redaktøren var i utgangspunktet ikke ansett som inhabil, men følte at han var så nær knyttet til magasinet at han ikke burde behandle deres søknad. Nå har kontrollkomiteen besluttet at hvis Folkman først var inhabil i behandlingen av én av søknadene, ville han være inhabil i de andre også – ettersom hvor mye én organisasjon får påvirker hvor mye som er igjen til andre.

– Mye må gjøres på nytt

Blant dem som har vært kritisk til fordelingsprosessen er Sondre Riisøen. Under forrige ukes VT-møte stilte han spørsmål om hvorfor budsjettkomiteen ikke på forhånd har sjekket Folkmans habilitet med kontrollkomiteen.

– Flere stilte spørsmål om dette, så det er bra at de har gjort det som vi ba om, sier han.

Riisøen mener dette burde føre til vurderingene som ligger bak budsjettkomiteens foreløpige innstilling gjøres på nytt.

– Men det aller viktigste er at han ikke er med på selve fordelingsprosessen, slår Riisøen fast.

risoen_AB

FORNØYD. Sondre Riisøen mener det var på sin plass at kontrollkomiteen konkluderte som de gjorde.

Lite endringer

At Folkman trekker seg får ikke store konsekvenserfor resten av fordelingsprosessen. Intervjuene med søkerorganisasjonene, som ble gjenomført i september, vil ikke gjøres på nytt.

Folkmans plass i komiteen fylles av UiB-student Erlend Johan Myrhaug.

Det presiseres at Studvest mottar støtte fra Velferdstinget.

Kommentarer

kommentarer