Før helgen ble Varg Lukas Folkman stemplet som inhabil. Nå tar han et oppgjør med kritikerne.

FOTO: ADRIAN BRUDVIK


Annonse
DETTE ER SAKEN

Fredag forrige uke konkluderte Kontrollkomiteen i Velferdstinget Vest med at Varg Lukas Folkman burde trekke seg fra sitt verv i budsjettkomiteen.

Folkman fulgte anbefalingen. Likevel mener han denne beslutningen var feil og at han aldri var inhabil i utgangspunktet.

– Jeg valgte å følge Kontrollkomiteen sin anbefaling. Hvis det allerede er slik at flere betviler min posisjon, vil det være bedre for hele prosessen om saken kan legges død, sier Folkman til Studvest.

– Straffer meg for å være ærlig

Folkman forteller at bakgrunnen for saken mot ham er at han ikke ønsket å intervjue vennene sine i STOFF, der han fram til sommeren var ansvarlig redaktør, da budsjettkomiteen skulle intervjue alle søkerorganisasjonene.

– Jeg mener det ville vært dårlig stil, selv om jeg formelt ikke er inhabil. At jeg valgte å bruke ordet «inhabil» selv, var nok en feilvurdering.

Den tidligere STOFF-redaktøren mener det ikke er uhørt at mennesker med sterk tilknytning til søkerorganisasjoner har verv i budsjettkomiteen. Derfor mener han at han nå blir straffet for å være ærlig om sin tilknytning.

– Det er trist at jeg på bakgrunn av feil ordbruk og ikke noe objektivt kriterium, skal bestemmes inhabil, slår han fast.

– Svakt grunnlag for avgjørelse

Habilitetsdebatten begynte å rulle på forrige møte i Velferdstinget, da representant Sondre Riisøen reagerte på at budsjettkomiteen aldri hadde diskutert Folkmans posisjon med Kontrollkomiteen.

– Flere stilte spørsmål om dette, sa Riisøen til Studvest i etterkant.

HVL-representanten mener habilitetsdebatten som har kommet nå burde føre til at vurderingene som ligger bak budsjettkomiteens foreløpige innstilling bør gjøres på nytt.

Folkman på sin side mener den manglende kontakten mellom Budsjett- og kontrollkomiteen vitner om at ingen i komiteen anså habiliteten som et problem.

– Da hadde vi selvsagt tatt det opp, sier han.

Han presiserer også at hans fortid i STOFF var noe som alle visste om da han først ble valgt til stillingen. Derfor har han vanskelig for å se hva som har endret seg i etterkant.

– Avgjørelsen om at jeg er inhabil er tatt på et særdeles svakt grunnlag. Jeg var aldri formelt inhabil, men jeg blir stemplet som det fordi jeg ordla meg feil, slår Folkman fast.

Det presiseres at Studvest mottar støtte fra Velferdstinget.

Kommentarer

kommentarer