Mange av Norges Handelshøyskoles studenter dropper Sammen for Circle K. Bensinstasjonen der oppe selger opptil tre ganger så mye kaffe som andre bensinstasjoner i området.

KAFFEAVTALE. Mange studenter ved NHH har kaffeavtale ved Cirkle K. FOTO: Aurora Berg


I løpet av en dag kommer det flere rush med studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) inn på Circle K Helleveien. I hånden har de fleste en termokopp med rødt bånd rundt seg, et tegn på kaffeabonnement hos bensinstasjonen. 

To av dem er Herman Østensen (25) og Benjamin Haldorsen (22).

Haldorsen forteller at mange på skolen har kaffeabonnement her. 

– Jeg kjøpte kopp fordi folk på skolen snakket om det, sier han.

Han liker at det er flere typer å velge mellom, men går som regel for vanlig svart kaffe.

LUFTETUR. Benjamin Haldorsen (22) og Herman Østensen (25) studerer ved NHH og henter seg kaffe på Cricle K. FOTO: Aurora Berg

Østensen forteller at han også vanligvis går for det, men med en espressoshot.

Studentene er enige om at avtalen circle K har er veldig lur.

– Også er det fint med en liten luftetur, legger Østensen til. 

Stor pågang

Selv om det inne på NHH er en egen kantine som styres av Sammen, har mange av studentene ved skolen kaffeabonnement på bensinstasjonen.

– Vi merker veldig stor pågang av studenter, de kommer ofte i grupper, og cirka en gang i timen. De henter kaffe og kjøper havrechiabatta, da det er studentrabatt på denne, sier stasjonsansatt Vida Terserus (19).

MYE KAFFE. Vida Terserus jobber i kassen og forteller at NHH-studentene ofte har kaffeabonnement og kjøper havrechiabatta. FOTO: Aurora Berg

Eirin Langdro Angeltveit er daglig leder ved bensinstasjonen. Hun forteller at de har regnet seg frem til at NHH-studentene henter ut rundt 600 kaffekopper hver dag. Det er over halvparten av kaffen som selges.

– I løpet av en uke kan det selges opptil tre ganger så mye kaffe her som på andre Circle K stasjoner i nærheten, sier hun.

Av ulike kaffevarianter, går det mest av vanlig svart kaffe og cappuccino. For å dekke melkebehovet, kjøper de inn så mye som opptil 100 liter-kartonger melk i uken.

Mindre kaffesalg enn på andre campus

Sammen har også merket at veldig mange studenter på NHH bruker Circle K stasjonen. Hittil i september er det solgt rundt 650 kopper ordinær kaffe i kantinen på NHH. Til sammenligning er det solgt over 3000 på Høgskolen på Vestlandet (HVL).

Direktør for Mat og Drikke i Sammen, Ørjan Vågstøl forteller at selv om NHH er en mindre skole enn HVL, er det registrert betydelig mindre kaffesalg på NHH per antall studenter. Dette gjelder også for andre skoler i Bergen.

KAFFESTASJON. Her henter NHH-studenter ut 600 kopper kaffe hver dag. FOTO: Aurora Berg

Vågstøl legger til at mange kjøper kaffe og annet i kantinen på Sammen, og at kantinen på NHH er godt brukt. De har likevel ikke midler til å konkurrere med circle K om priser, og påpeker:

– Vi ønsker jo at studenter skal benytte seg av Sammen, og at studentene skal trives her. I tillegg ønsker vi at studentene skal bruke våre tilbud. Jo flere som bruker våre tilbud, jo bedre tilbud kan vi få til, sier Vågstøl. 

Droppet abonnement

Tidligere hadde Sammen også eget kaffeabonnement, men valgte å legge det ned grunnet usikker og ustabil drift knyttet til pandemien. I tillegg til at færre kjøpte avtalen.

– Erfaringer vi har fått fra blant annet de andre samskipnadene er at flest studenter heller vil ha en lav pris per kopp enn å betale en relativ høy engangssum for abonnement, forteller Vågstøl.

Han legger til at det fortsatt er mulighet for å starte opp abonnement igjen, dersom det er ønskelig og driften stabiliserer seg igjen. 

– Vi har likevel ingen konkrete planer for det per nå. Vi får generelt gode tilbakemeldingene på kaffeordningen vi har nå, med egen «miljøpris» for bruk av egen kopp, sier han.

Han forteller at en kaffekopp koster åtte kroner om studentene har med seg egen kopp.

– Jeg tror det er best i landet, sier Vågstøl.

Kommentarer

kommentarer