Nødvendigheten av lavterskeltilbud og studentfrivillighet har aldri vært større.

STUDIEHVERDAG. Bare det å få andre ting å tenke på eller å ta en prat med noen, kan være med på å gjøre studiehverdagen litt enklere for den enkelte student. FOTO: Privat og ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken


Annonse

Kjære studentsamskipnader, kjære universiteter og kjære høyskoler. Jeg vil skrive en sak om noe som opptar mange, og som vi ser viktigheten av når vi så vidt begynner å bevege oss mot en mer normal hverdag.

Jeg snakker selvfølgelig om lavterskeltilbud.

Lavterskeltilbud er tilrettelagt for de studentene som ikke kan prakke på seg hundrevis av kroner for psykolog. Det er tilbud for de studentene som bare trenger en prat, og de studentene som trenger sosiale tilbud i hverdagen. Viktige tilbud, som har stor verdi i studiehverdagen.

Koronapandemien er fortsatt en stor belastning for mange studenter. Kanskje var det også en eksamen som gikk litt dårlig, eller kanskje er det andre ting som gjør studiehverdagen utfordrende.

Bare det å få andre ting å tenke på eller å ta en prat med noen, kan være med på å gjøre studiehverdagen litt enklere for den enkelte student.

Det er derfor uhyre viktig at de ulike samskipnadene samarbeider godt med de ulike universitetene og høyskolene som finnes, for å skape gode lavterskeltilbud som bunner i god psykisk helse og muligheter for sosialisering blant studenter i en utfordrende hverdag.

Bare det å ha tilbudene lett tilgjengelig på campus, vil gjøre mye for studentene som trenger dem.

En viktig del av det store bildet er studentfrivilligheten. Studentforeninger som bidrar til å skape et sosialt tilbud for alle. Gjennom mye av 2020 har flere studentforeninger slitt med å holde seg operative. Dette er på bakgrunn av mye hjemmekontor og lite muligheter til å gjennomføre aktiviteter.

Jo mer samfunnet åpner opp igjen, jo enklere blir det også for frivilligheten igjen å blomstre. Her er det dog uhyre viktig med mye støtte etter et vanskelig år.

Bare det å vite at studentskipnadene er lett tilgjengelig og støttende. Bare det å vite at, om man trenger det, stiller høyskolen eller universitetet opp med en hjelpende hånd. Støtte hverandre der man kan, er viktig når vi sakte, men sikkert skal tilbake til en relativt normal hverdag.

Nødvendigheten av lavterskeltilbud og studentfrivillighet har aldri vært større. Så kjære samskipnader, kjære høyskoler og kjære universiteter; husk å ivareta de tilbudene som allerede finnes. Det er nå vi trenger dere. Det er nå vi trenger det sosiale felleskapet som kommer med frivillighet.

Det er nå vi trenger lavterskeltilbud, om så det bare er for fem minutter om gangen.

Kommentarer

kommentarer