Kultur

BSI får 200.000 kroner fra Velferdstinget Vest

BSI, som ble innstilt til null kroner på grunn av mangelfull søknad, endte opp med å tildelt penger. Det ble klart torsdag kveld.

DEBATT. Det stod mangen navn på talerlisten da den endelige tildelingen skulle diskuteres. FOTO: Selma Turiddatter.
Publisert Sist oppdatert

For ordens skyld: Studvest er en av søkerorganisasjonene i denne budsjettprosessen. Studvest søker fra samme pott som BSI og de omtalte organisasjonene i denne saken.

Bergen Studentidrettslag (BSI) tildeles 200.000 kroner.

Det var altså ett av forslagene til delegasjonen fra Universitetet i Bergen (UiB) sin innstilling som gikk gjennom i Bergen Studentvelforening torsdag kveld. Resultatet ble avgjort ved skriftlig votering.

FOTO: Selma Turiddatter

Studvest har tidligere skrevet om idrettslaget som ikke leverte en tilstrekkelig søknad til Velferdstinget Vest. De ble dermed innstilt til null kroner av budsjettkomiteen til Velferdstinget.

Studvest erfarer at BSI onsdag kveld, dagen før budsjettmøtet, ettersendte resultat, balanse og budsjett. Det er over to måneder etter den opprinnelige fristen.

I siste votering stod det mellom budjsettkomiteens innstilling, hvor BSI var satt til null kroner, og UiBs andre forslag, hvor BSI ville få 200.000 kroner.

Det siste forslaget gikk altså gjennom.

– Jeg vil bare si vi er veldig takknemlig for disse pengene. Jobben vi har gjort fortjener ikke pengene, men BSI fortjener det. Vi skal gjøre store endringer, slik at vi aldri kommer i denne situasjonen igjen, sa BSI-leder Simen Arnesen etter at vedtaket var klart.

Mangelfull søknad

Simen Arnesen startet sin orientering på starten av dagens budsjettmøte med beklage til Velferdstingets delegater og budsjettkomiteen.

– Vi har over lengre tid hatt dårlig struktur og rutiner, sa Arnesen.

Han la til at han har forståelse for at deres søkersum på 810.000 kroner «ikke er realistisk.» Samtidig ba han delegatene om å stemme for UiBs første forslag om 500.000 kroner.

Disse pengene ville i hovedsak gå til trening og konkurranse for medlemmene, forklarte Arnesen videre i sin orientering.

Søkerorganisasjonenes frist for å levere søknad, med tilhørende regnskap, budsjett og økonomibalanse var 1. september. På møtet 15. oktober var dette fortsatt ikke levert. Leder for budsjettkomiteen, Silje Torjusson Uthaug, opplyste på møtet at de hadde purret på de manglende dokumentene, uten å få svar fra BSI.

– Vi fikk litt problemer med regnskapet, og derfor spurte vi om å ettersende, sa leder for BSI, Simen Arnesen til Studvest den gang.

FOTO: Selma Turiddatter

Han bekreftet også at de aldri svarte på e-posten de fikk fra budsjettkomiteen. Han understreket at det ikke sto noen frist i e-posten om når dokumentene skulle ettersendes.

Fra null til en halv million

Hvorvidt stor tildeling BSI skulle få, skapte stor debatt i auditoriet på Norges Handelshøyskole (NHH).

Elisabeth Fjelltun fra NHH-delegasjonen mente BSI hadde brudd tilliten, og stilte seg dermed bak budsjettkomiteenes innstilling. Det samme gjorde delegat fra BI, Andreas Bugge.

Fungerende delegasjonsleder fra Høgskulen på Vestlandet (HVL), Alexander Papas, uttrykte at de hadde vært usikre på hva de ville stemme på, men at de ville gi BSI midler.

– Vi er sikre på at vi ønsker å gi penger til BSI. Det handler om studentene, sa han under møtet.

UiB-delegatene hadde i i forkant av budsjettmøtet fremmet et endringsforslag som ga BSI 500.000 kroner, i tillegg til endringsforslaget som ga BSI 200.000 kroner.

Fungerende delegasjonsleder for UiB, Kaja Hovdenak Ingdal, argumenterte for at BSI i utgangspunktet hadde søkt om 810.000 kroner, og at et kutt på 300.000 kroner var «straff nok i seg selv».

Delegat fra UiB, Siver Myksvoll-Rannestad, gikk hardt ut mot BSI, og stilte spørsmål om hvorvidt styret var «kompetente» til å få penger fra VT.

– Vi ser på balansen at undergruppene fungerer, men vi skal gi pengene til styret. Det er betimelig, sa Myksvoll-Rannestad.

Også Økonomiformidlingens leder, Stine Sjøhaug, pekte også på at å gi BSI penger, ville gå hardt utover de mindre organisasjonene.

Powered by Labrador CMS