Harde tider for Kvarterets konsertarrangører

Verken RF eller ASF har hatt noen utsolgte konserter dette semesteret. Det er heller ikke det eneste konsertarrangørene sliter med.

IKKE DRØMMEN. Året har ikke vært en økonomisk dans på roser for organisasjonene til Ragnhild Marie Bjurholt og Aksel Persen, som henholdsvis er styreleder i ASF og presiden i RF. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN, NICKLAS HJORTGAARD CHRISTIANSEN
Publisert Sist oppdatert

Vanligvis har både Bergen Realistforening (RF) og Aktive Studenters Forening (ASF) hatt mellom to til fire utsolgte konserter per semester. Dette semesteret har det imidlertid vært langt roligere tilstander i billettkassa.

– Vi har rett og slett slitt med å få publikum til å komme til Kvarteret, forteller Aksel Persen, president i RF.

Han tror det handler mye om at Kvarteret som helhet har hatt en nedgang i antall besøkende, men peker også på at organisasjonen kan ha bommet på både timing og booking av konserter.

Mistet 100 000 kroner i støtte

Styreleder i ASF, Ragnhild Marie Bjurholt forteller at de tidligere utsolgte konsertene gjerne har vært store og dyre artister som for eksempel Susanne Sundfør.

– I år har vi ikke booket så store artister fordi vi ikke kunne ta like stor risiko. Vi har ikke turt det fordi vi ikke vil risikere å gå konkurs, sier hun.

De større økonomiske problemene til ASF forklarer styrelederen blant annet med at de for et år siden fikk avslag på driftstøtte fra Kulturrådet.

– Da mistet vi godt over 100 000 kroner i støtte, opplyser styrelederen.

At støtten fra Kulturrådet uteble, handlet i hovedsak om søknaden om støtte. Søknadsskrivingen ble nedprioritert, og ble i tillegg gjort av en utenlandsk student. Bjurholt forteller at de har hatt problemer med å få tak i søknadsskrivere, da dette ikke er en av grunnene til at folk ønsker å være med i ASF.

Selv ble Bjurholt kastet inn i posisjonen som styreleder etter at den forrige lederen måtte gå av på kort varsel.

– Det har vært litt dårlig samarbeid internt. Mye av dette grunner i at det ikke har vært så god kompetanseoverføring fra tidligere, sier hun.

Vil ikke spille på Kvarteret

Hos RF har søknadsprosessen til Kulturstyret ikke vært problematisk.

GÅR AV. Nå har Bjurholt sittet i ett år som styreleder i ASF. Hun forteller at hun har gjort sitt beste, men at man likevel ofte føler at man ikke strekker til, og ting ikke alltid går på skinner slik som man vil at det skal. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN

– Vi har fått støtte, men litt mindre enn det vi ville ha. Vi er avhengige av den støtten, så vi jobber alltid godt med søknaden, forteller RF-president Persen.

At de dette semesteret ikke har booket de aller største artistene forklarer Persen med at det ikke er alle artister og band som har lyst til å spille på Kvarteret. Han mener et av hovedproblemene ligger i kapasiteten til Teglverket, som ikke kan ta mer enn 400 personer.

– Det er for lite for de store artistene. Samtidig er det for stort for de mindre. Man må finne den balansen, men det er ikke alltid så lett, sier Persen.

Han forklarer videre at den dårlige publikumsoppslutningen har påvirket økonomien, men at de likevel har god tro på å ikke gå i minus i år.

Kan bli dyrere konserter

I tillegg til publikums- og søknadsproblemer har det oppstått en annen utfordring for konsertarrangørene. Norske Konsertarrangører (NKA) trakk i vår deres studentrabatt på 30 prosent som de har gitt via TONO (forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.). Dette er et kutt som går ut over alle studenthus i hele Norge.

At dette er veldig lite gunstig er ASF-leder Bjurholt klar på, og forklarer at de planlegger et stunt i form av en motreaksjon. Hva det dreier seg om kan hun ikke fortelle. Hva som blir konsekvensene er ennå usikkert, men en økning i billettpriser og endring av honorarer til artistene kan bli nødvendig.

LETT Å FÅ STØTTE. Persen forteller at prosjektene deres «Up&Coming» og «Jazzå» er noe de som deler ut støtte elsker, fordi de gir en scene til unge og ukjente artister og band. FOTO: NICKLAS HJORTGAARD CHRISTIANSEN

Persen i RF sier de fremdeles er usikre på hvordan det vil påvirke dem, men at han personlig ikke tror det vil ha noen stor effekt. Han er likevel klar på én ting:

Billettprisene vil vi prøve å bevare slik at studenter fremdeles har råd til komme på konserter, sier han.

Økonomiansvarlig i ASF, Mikael Pedersen kan likevel fortelle at konsekvensene ikke nødvendigvis blir så veldig store for alle.

– Den økte avgiften går mest utover mindre kjente, uetablerte artister som gjerne ikke kan ta så mye honorar i utgangspunktet. På større arrangementer «jevner» det seg mer ut, opplyser han.

Slitt med rekruttering

Både ASF og RF har dette semesteret også slitt med rekruttering, noe begge  mener skyldes store utskiftninger i organisasjonene. ASF hadde 14 medlemmer i starten av semesteret, men har nå kommet seg opp til 43 aktive medlemmer. Ønskelig tall er mellom 50 og 60, forteller Bjurholt.

For RF er situasjonen lignende, forteller Persen. De har dette semesteret 21 medlemmer, men skulle ønske at de var 31 medlemmer, slik den øvre grensen er satt i vedtektene deres.

Selv om begge organisasjonene mangler medlemmer og kunne hatt godt av en mer robust økonomi, er en sammenslåing mellom dem ikke aktuelt. De to er nemlig gamle rivaler.

– Jeg elsker medlemmene deres, men ikke faen om vi skal slå oss sammen med dem, sier ASF-styreleder Bjurholt og ler.

– Det tror jeg ikke kommer til å skje, kommenterer RF-president Persen noe mer diplomatisk.

I den opprinnelige versjonen av artikkelen sto det at ASF hadde fått avslag på sin søknad til Kulturstyret. Dette stemmer ikke: Det er Kulturrådet ASF fikk avslag fra. Saken er nå oppdatert.

Powered by Labrador CMS