Kultur

Her får politiet mest klager på høy musikk og støy

Etter en etterlengtet gjenåpning av utelivet, viser tall fra politiet at antall klager på ordensforstyrrelser har gått kraftig ned i oktober.

Publisert Sist oppdatert

I august og september fikk politiet i Bergen sentrum melding om 268 ordensforstyrrelser i kategorien høy musikk og støy i Bergen i tidsrommet 23.00 og 06.00. Dette skiller seg sterkt fra oktober hvor de kun mottok 14 klager, per 28. oktober.

Politistasjonssjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, er ikke overrasket.

– Tallene er i tråd med de opplevelsene vi har hatt. Det var som forventet, både når det gjaldt nedgangen i oktober og når man ser på forskjellene i de ulike områdene, forteller Lothe.

Kartet under viser antall innmeldte ordensforstyrrelser til politiet i kategorien høy musikk og støy i tidsrommet 23.00 og 06.00 fra 1. august 2021 til 28. oktober 2021. De røde tallene indikerer antallet i utvalgte politisoner i Bergen (markert i hvit skrift).

Saken fortsetter under bildet.

Politiet presiserer at ikke alle oppdragene er relatert til fest, og at det vil være andre festrelaterte oppdrag som ikke er inkludert i tallene. Tallene skiller heller ikke på hvem som har blitt klaget på.

Lothe har inntrykk av at det er yngre mennesker under 30 år som får mest klager.

– Mange av de som har muligheten til å feste i hverdagen og i helgen er gjerne studenter og andre uten familie.

Stort mangfold

Bergen sentrum politistasjondistrikt er delt inn i 29 ulike soner. Nedre Nygård, Sydneshaugen, Møhlenpris / Nygårdshøyden er de områdene som får mest klager. Til sammen ble det meldt inn 113 klager i disse politisonene fra august til oktober. Dette tilsvarer nesten halvparten av alle de 282 klagene.

– Jeg tror at grunnen til at disse områdene får mest klager, skyldes et stort mangfold. Det bor mange unge mennesker som har muligheten til å ta seg en fest, i kombinasjon med både eldre og barnefamilier som muligens skal opp tidlig.

Til sammenligning var det i områdene Kalfaret, Kronstad, Fløen/Alrek og Slettebakken kun meldt inn ett tilfelle i hver av sonene i løpet av de tre månedene. 

Nedgang

I oktober var det en betydelig nedgang i antall klager som Politiet har mottatt, sammenlignet med de to foregående månedene.

– I august og september kom mange studenter til Bergen og ønsket å bli kjent med hverandre. I tillegg var utelivet delvis eller helt nedstengt, noe som gjorde at det var mer festlig aktivitet i hjemmene til folk. 

Lothe poengter at han tror at mange studenter har kommet inn i hverdagen og fester litt mindre.

Hyggelige studenter
FORNØYD MED STUDENTENE. – Vi har ikke noe dårlig inntrykk av studentene. De aller fleste oppfører seg greit og lytter til politiet, forteller stasjonssjef Lothe.

– Vi har ikke noe dårlig inntrykk av studentene. De aller fleste oppfører seg greit og lytter til politiet, forteller Lothe.

Han presiserer at det alltid finnes noen unntak.

Lothe håper at studentene skal fortsette å være i byen, og at det ikke kommer en ny nedstenging.

– Jeg ønsker at vi kan være sammen i utelivet!

Studvest retter: I papirutgave #13 hvor denne saken er trykket står det at politiet i Bergen i august og september fikk melding om 268 ordensforstyrrelser i kategorien høy musikk og støy i Bergen i tidsrommet 23.00 og 06.00. Disse tallene gjelder Bergen Sentrum Politistasjonsdistrikt, ikke hele Bergen. Rettelsen ble gjort før publisering på nett.

Powered by Labrador CMS